Reklama

Krzysztof Sobolewski

Krzysztof Sobolewski /Jacek Dominski/REPORTER /East News
Krzysztof Sobolewski to polski polityk, samorządowiec i administratywista. Poseł na Sejm IX kadencji.

Krzysztof Sobolewski – wykształcenie

Krzysztof Sobolewski ma wyższe wykształcenie. W 2002 roku uzyskał tytuł magistra. Studiował prawo administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po studiach pracował w biurze poselskim Marka Kuchcińskiego.

Krzysztof Sobolewski – kariera polityczna

Krzysztof Sobolewski wstąpił do partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość w roku 2003. Od 2005 do 2007 roku pełnił funkcję doradcy wojewody podkarpackiego Dariusza Iwaneczki, jako pracownik Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Był też dyrektorem biura PiS, mieszczącego się przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. 
Był radnym warszawskiej dzielnicy Śródmieście w latach 2014-2018. W roku 2018 został przewodniczącym Komitetu Wykonawczego PiS.

Startował z powodzeniem w wyborach parlamentarnych w roku 2019, uzyskując mandat posła na Sejm IX kadencji. W roku 2022 został sekretarzem generalnym PiS.

Krzysztof Sobolewski – życie prywatne

Krzysztof Sobolewski jest żonaty. Jego żoną jest Sylwia Sobolewska.

Wiadomości

Wideo