Reklama

Europejski Bank Centralny (ECB)

Wtorek, 20 grudnia 2022 (15:17)
Europejski Bank Centralny (ECB) to oficjalny bank Unii Europejskiej dla państw członkowskich, które korzystają ze wspólnej waluty - euro. Za oficjalną datę utworzenia tej niezależnej politycznie i finansowo instytucji uznaje się dzień 1 czerwca 1998 roku. Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się w Niemczech, a dokładniej we Frankfurcie nad Menem.
Europejski Bank Centralny (ECB) - najważniejsze informacje
Europejski Bank Centralny /123RF/PICSEL

Europejski Bank Centralny (ECB) - najważniejsze informacje

 • Rok założenia:

  01.06.1998

 • Siedziba:

  Frankfurt nad Menem, Niemcy

 • Rodzaj:

  gospodarcza

Europejski Bank Centralny (ECB) to oficjalny bank Unii Europejskiej dla państw członkowskich, które korzystają ze wspólnej waluty - euro. Za oficjalną datę utworzenia tej niezależnej politycznie i finansowo instytucji uznaje się dzień 1 czerwca 1998 roku. Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się w Niemczech, a dokładniej we Frankfurcie nad Menem.

Utworzenie Europejskiego Banku Centralnego

Europejski Bank Centralny (ECB) powstał w 1998 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej. Za główne okoliczności takiego stanu rzeczy przyjmuje się zakończenie budowy jednolitego rynku europejskiego na początku lat 90.XX wieku 

Konieczne było wówczas wprowadzenie jednolitej waluty i doprowadzenie do powołania instytucji, która pełniłaby funkcje banku centralnego w skali ponadnarodowej. 

Funkcje te uzyskał Europejski System Banków Centralnych (ESBC), złożony z jednostki centralnej – EBC i współpracujących z nią krajowych banków centralnych. 

Zadania Europejskiego Banku Centralnego

Europejski Bank Centralny w dniu 1 stycznia 1999 roku uzyskał kompetencje do realizowania polityki pieniężnej i wprowadzania jednolitej waluty euro.  

Za najważniejsze zadania instytucji uznaje się:
 • ustalanie i prowadzenie wspólnej polityki monetarnej w strefie euro,
 • utrzymanie siły nabywczej euro, a w efekcie tego również zapewnienie stabilności cen strefy euro,
 • Nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii Europejskiej,
 • Przeprowadzanie operacji wymiany walutowej, 
 • Gromadzenie danych statystycznych potrzebnych dla przeprowadzenia polityki pieniężnej i funkcjonowania systemów płatniczych, 
 • Zapobieganie fałszerstwu banknotów. 

Organizacja Europejskiego Banku Centralnego

Za naczelny organ decyzyjny Europejskiego Banku Centralnego uznaje się Radę Prezesów złożoną z 26 członków. Sześciu z nich wchodzi w skład Zarządu EBC, a 19 to prezesi banków centralnych państw Unii Europejskiej, które przyjęły euro. Prezesem Rady Prezesów  od 1 listopada 2019 jest Christine Lagarde.

W skład zarządu ECB wchodzi sześciu członków, którymi są: prezes, wiceprezes i czterech członków mianowanych przez rządy państw eurosystemu po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów. 

Rada Ogólna składa się natomiast z osoby prezesa, wiceprezesa EBC, a także 27 prezesów banków centralnych państw członkowskich UE (strefa euro i państw spoza jej obszaru).