Reklama

Reklama

​Niezwykłe znalezisko na Pomorzu. Odkryto wielbarski kurhan

W trakcie tzw. ratunkowych badań archeologicznych na terenie, po którym będzie biegła Trasa Kaszubska, archeolodzy natrafili na pozostałości kurhanu kultury wielbarskiej.

Przed rozpoczęciem inwestycji, które mogą doprowadzić do zniszczenia stanowisk archeologicznych na danym obszarze przeprowadza się tak zwane ratunkowe badania archeologiczne. Takie wykopaliska mają pomóc w uratowaniu ewentualnych zabytków. Archeolodzy zaangażowani w prace mają odkryć, udokumentować i wydobyć pozostałości danych kultur, aby ocalić je dla nauki.

Na Pomorzu trwają prace nad budową Trasy Kaszubskiej. W związku z tym prowadzone są wykopaliska ratunkowe, które rozpoczęły się jesienią 2019 roku.

"Konieczność przebadania terenu przeznaczonego pod inwestycję wynika z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanych na podstawie wcześniej wykonanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad badań rozpoznawczych" - poinformowała gdańska GDDKiA w komunikacie z maja 2019 roku, cytowanym przez "Dziennik Bałtycki".

Reklama

Pozostałości kurhanu

Na stronie gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się informacja z tego okresu zapowiadająca, że naukowcy przebadają kilkadziesiąt osad i dwa cmentarzyska w miejscu, gdzie przebiegać będzie Trasa Kaszubska, będąca częścią drogi ekspresowej S6. Mają na to niewiele czasu. Budowa Trasy Kaszubskiej powinna się zakończyć w 2021 roku.

Archeolodzy w trakcie badań natrafili na pozostałości kurhanu kultury wielbarskiej. Ze względu na ochronę zabytku jego lokalizacja nie jest na razie podawana do publicznej wiadomości. Podczas wykopalisk odsłonięto duży kamienny krąg.

Kultura wielbarska, to kultura archeologiczna epoki żelaza. Swoją nazwę wzięła od stanowiska w Wielbarku, współcześnie dzielnicy Malborka. Kultura wielbarska rozwijała się pomiędzy I a V wiekiem naszej ery. Czasy jej świetności zakończyły się wraz z początkiem wędrówek ludów.  Jednym z elementów kultury wielbarskiej są cmentarzyska kurhanowe z kamiennymi kręgami i brukiem, choć to niejedyny rodzaj pochówków. W ostatnią drogę przedstawiciele kultury wielbarskiej wyposażali swoich zmarłych w dary grobowe. Obszar występowania znalezisk z kultury wielbarskiej to tereny północnej i wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy. 

AZJ

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy