Reklama

​Andrzej Matyja prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Andrzej Matyja został wybrany przez delegatów XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej - poinformowała PAP rzeczniczka NRL Katarzyna Strzałkowska. Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został ponownie Grzegorz Wrona.

Obradujący w Warszawie do późnych godzin nocnych zjazd lekarzy jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego; uczestniczy w nim kilkuset delegatów. Gośćmi zjazdu, który rozpoczął się w piątek po południu byli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podczas obrad zgłoszono trzech kandydatów na stanowisko prezesa NRL; byli to Krzysztof Kordel, Romuald Krajewski i Andrzej Matyja. Każdy z nich przedstawił swoją koncepcję kierowania Radą i odpowiadał na pytania delegatów.

Z kolei na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej było dwóch kandydatów: Wojciech Drozd i Grzegorz Wrona (dotychczasowy rzecznik). Także oni zabierali głos i prezentowali swoje wizje.

Reklama

W głosowaniach, które rozpoczęły się po godzinie drugiej w nocy delegaci zdecydowali, że najważniejsze stanowisko w samorządzie lekarskim - prezesa NRL obejmie Andrzej Matyja; zastąpi na tym stanowisku Macieja Hamankiewicza. W głosowaniach rozstrzygnięto również że Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ponownie będzie Grzegorz Wrona.

Krajowy Zjazd Lekarzy, jako najwyższa władza samorządu, reprezentuje wszystkich lekarzy w Polsce. Pomiędzy krajowymi zjazdami władzę sprawuje Naczelna Rada Lekarska.

Do zadań Naczelnej Rady Lekarskiej, na której czele stoi prezes, należy m.in. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu; sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia. Prezydium NRL stanowią: prezes oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej m.in. prowadzi postępowanie wyjaśniające, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi, rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami. Służy mu prawo do udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium z głosem doradczym.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy