Reklama

ONZ

Środa, 12 października 2022 (13:10)AktualizacjaPiątek, 8 grudnia 2023 (13:26)

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) to organizacja międzynarodowa, która zrzesza niepodległe państwa. Do głównych celów ONZ należy utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)/Brendan Smialowski/AFP

ONZ

  • Rok założenia:24.10.1945
  • Siedziba:Nowy Jork, Stany Zjednoczone
  • Rodzaj:międzynarodowa

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) – historia 

ONZ powołano do życia na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej na konferencji 51 państw w San Francisco 25 kwietnia 1945 roku. W tym gronie znalazła się Polska. Na czele ONZ stanęła Rada Bezpieczeństwa, w skład której weszło pięciu członków: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Związek Radziecki. Najważniejsze decyzje podejmuje natomiast na jej zlecenie Zgromadzenie Ogólne ONZ (w którym biorą udział przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, a każdy z nich dysponuje jednym głosem – zasada równości). Główną siedzibą ONZ stał się Nowy Jork, jej instytucje znajdują się również w innych krajach (np. Genewa, Wiedeń, Haga). 

Obecnie ONZ liczy 193 państwa. Najmłodszym państwem członkowskim jest Sudan Południowy, przyjęty do organizacji w lipcu 2011 r. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) – cele

Podstawowe cele Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) to utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków, rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i suwerennej równości, a także rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (m.in. gospodarczych, społecznych, kulturowych, humanitarnych czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) a Polska 

Polska była jednym z kluczowych uczestników koalicji antyhitlerowskiej i ofiarą napaści nazistowskich Niemiec, mimo to nie brała udziału w konferencji założycielskiej w San Fransisco w 1945 r. Zadecydowały o tym narastające rozbieżności wśród mocarstw dotyczące uznania komunistycznych władz Polski, którym brakowało legitymizacji na podstawie wolnych wyborów. 

Mimo nieobecności przedstawicieli polskiego rządu na konferencji założycielskiej, w uznaniu dla wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem Polskę zaliczono do grona członków pierwotnych organizacji, dopasowując odpowiednio brzmienie art. 3 Karty Narodów Zjednoczonych. Polska podpisała ją 15 października 1945 r. i ratyfikowała następnego dnia. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) – organy

Organizacja Narodów Zjednoczonych składa się z sześciu głównych organów, których działalność obejmuje niemal cały świat. Są to: 
  • Zgromadzenie Ogólne (General Assembly),
  • Rada Bezpieczeństwa (Security Council),
  • Rada Gospodarcza i Społeczna (Economic and Social Council),
  • Rada Powiernicza (Trusteeship Council),
  • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice),
  • Sekretariat (UN Secretariat).
Do organizacji wyspecjalizowanych ONZ należą m.in. WHO, UNESCO, IAEA, UNIDO, Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W ramach ONZ działa też Rada Praw Człowieka, różne komisje, a także stałe organy pomocnicze jak UNICEF, UNCTAD czy UNEF.

Więcej na temat ONZ

ONZ - Wiadomości

Czwartek, 30 maja 2024 (15:39)
Armia Izraela poinformowała o przeprowadzeniu 50 nalotów na cele w Strefie Gazy. Przekazano również, że służbom udało się znaleźć 20 tuneli ze sprzętem oraz amunicją. Wraz z trwającym ostrzałem...
Poniedziałek, 15 stycznia 2024 (10:14)
Zamiecie śnieżne, odczuwalna temperatura -40 stopni Celsjusza i bardzo trudne warunki na drogach - Iowa tkwi w arktycznym uścisku. A to właśnie w tym stanie w nocy z poniedziałku na wtorek czasu...

ONZ - Wideo