Reklama

Komunistyczna Partia Chin

Czwartek, 20 października 2022 (13:39)AktualizacjaCzwartek, 29 lutego 2024 (10:16)

Komunistyczna Partia Chin jest jedyną partią rządzącą Chińską Republiką Ludową (ChRL).

Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping
Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping/Associated Press/East News

Komunistyczna Partia Chin

 • Rok założenia:01.07.1921
 • Siedziba:Pekin, Chiny
 • Przewodniczący:
 • Rodzaj:partia polityczna
Komunistyczna Partia Chin jest założycielem i jedyną partią rządzącą Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Pod przywództwem Mao Zedonga KPCh zwyciężyła w chińskiej wojnie domowej przeciwko Kuomintangowi, a w 1949 roku Mao ogłosił ustanowienie Chińskiej Republiki Ludowej. Od tego czasu KPCh rządziła Chinami z ośmioma mniejszymi partiami w ramach Zjednoczonego Frontu i ma wyłączną kontrolę nad Armią Ludowo-Wyzwoleńczą (PLA). Każdy kolejny przywódca KPCh dodawał własne teorie do konstytucji, która nakreśla ideologiczne przekonania partii, zbiorczo określane jako socjalizm z chińskimi cechami. Od 2022 roku KPCh ma ponad 96 milionów członków, co czyni ją drugą co do wielkości partią polityczną pod względem członkostwa w partii na świecie po indyjskiej Partii Bharatiya Janata. Chińska opinia publiczna ogólnie określa KPCh po prostu jako "Partię".

Powstanie Komunistycznej Partii Chin

KPCh wywodzi się z Ruchu Czwartego Maja, podczas którego radykalne zachodnie ideologie, takie jak marksizm i anarchizm, zyskały popularność wśród chińskich intelektualistów. Inne wpływy wywodzące się z rewolucji bolszewickiej i teorii marksistowskiej zainspirowały KPCh. Chen Duxiu i Li Dazhao byli jednymi z pierwszych, którzy publicznie poparli leninizm i rewolucję światową. Obaj uważali rewolucję październikową w Rosji za przełomową, wierząc, że zwiastuje ona nową erę dla uciskanych krajów na całym świecie.

KPCh została założona 1 lipca 1921 roku z pomocą Dalekowschodniego Biura Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i Dalekowschodniego Sekretariatu Międzynarodówki Komunistycznej. Dokumenty partyjne sugerują jednak, że faktyczną datą założenia partii był 23 lipca 1921 r., pierwszy dzień I Kongresu Narodowego KPCh. Założycielski Kongres Narodowy KPCh odbył się w dniach 23–31 lipca 1921 roku. Z zaledwie 50 członkami na początku 1921 roku, wśród nich byli Chen Duxiu, Li Dazhao i Mao Zedong. W kongresie uczestniczyło kilkunastu delegatów, jednak nie mógł w nim uczestniczyć ani Li, ani Chen, choć ten ostatni wysłał na miejsce osobistego przedstawiciela. Rezolucje kongresu wzywały do utworzenia partii komunistycznej jako oddziału Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) i wybierały Chena na jej przywódcę. Chen został pierwszym sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej i był określany jako "Chiński Lenin".

Organizacja Komunistycznej Partii Chin

Najwyższym organem partii jest Kongres Narodowy, który od 9. spotkania w 1969 r. jest zwoływany co pięć lat (przed 9 Kongresem były zwoływane nieregularnie). Zgodnie z konstytucją partii kongres nie może zostać przełożony, chyba że "w nadzwyczajnych okolicznościach". Konstytucja partii nakłada na Kongres Narodowy sześć obowiązków:
 1. wybór Komitetu Centralnego,
 2. wybór Centralnej Komisji Kontroli Dyscyplinarnej (CCDI),
 3. badanie sprawozdania ustępującego Komitetu Centralnego,
 4. badanie sprawozdania ustępującego CCDI,
 5. omawianie i uchwalanie polityki partyjnej,
 6. rewizja konstytucji partii.
W praktyce delegaci rzadko omawiają szczegółowo kwestie na Kongresach Krajowych. Najbardziej merytoryczna dyskusja odbywa się przed kongresem, w okresie przygotowawczym, w gronie czołowych przywódców partyjnych. Pomiędzy Kongresami Narodowymi Komitet Centralny jest najwyższą instytucją decyzyjną. CCDI jest odpowiedzialny za nadzór nad wewnętrznym systemem antykorupcyjnym i etycznym partii. Pomiędzy kongresami CCDI podlega Komitetowi Centralnemu.

Pierwsza sesja plenarna nowo wybranego Komitetu Centralnego wybiera:
 • sekretarza generalnego Komitetu Centralnego, czyli lidera partii,
 • Centralną Komisję Wojskowaą (CMC),
 • Biuro Polityczne,
 • Stały Komitet Biura Politycznego (KPiB),
 • Centralną Komisję Bezpieczeństwa Narodowego (CNSC) — od 2013 roku.
Pierwsze plenum zatwierdza również skład Sekretariatu i kierownictwo CCDI. Zgodnie z konstytucją partii sekretarz generalny musi być członkiem Stałego Komitetu Biura Politycznego (KPiB) i jest odpowiedzialny za zwoływanie posiedzeń KPiB i Biura Politycznego, a także przewodniczy pracom Sekretariatu. Biuro Polityczne wykonuje funkcje i uprawnienia Komitetu Centralnego, gdy plenum nie jest na posiedzeniu. KPiB jest najwyższą instytucją decyzyjną partii, gdy Biuro Polityczne, Komitet Centralny i Kongres Narodowy nie obradują. Zbiera się co najmniej raz w tygodniu. Został on ustanowiony na 8. Kongresie Narodowym w 1958 r. w celu przejęcia roli kształtowania polityki, którą wcześniej pełnił Sekretariat. Sekretariat jest najwyższym organem wykonawczym Komitetu Centralnego i może podejmować decyzje w ramach polityki ustanowionej przez Biuro Polityczne, jest również odpowiedzialny za nadzorowanie pracy organizacji, które podlegają bezpośrednio Komitetowi Centralnemu, na przykład departamentów czy komisji.

CMC jest najwyższą instytucją decyzyjną w sprawach wojskowych w partii i kontroluje działania Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Od czasu Jiang Zemina sekretarz generalny pełnił również funkcję przewodniczącego CMC, który działa jako głównodowodzący z pełnymi uprawnieniami do mianowania lub odwoływania najwyższych oficerów wojskowych według własnego uznania.

CNSC koordynuje strategie bezpieczeństwa w różnych departamentach, w tym wywiad, wojsko, sprawy zagraniczne czy policję, aby sprostać rosnącym wyzwaniom dla stabilności w kraju i za granicą. Sekretarz generalny pełni funkcję przewodniczącego CNSC.

Pierwsze plenum Komitetu Centralnego wybiera również szefów departamentów, biur, centralnych grup kierowniczych i innych instytucji, aby kontynuowali swoją pracę w trakcie kadencji ("kadencja" to okres upływający między kongresami krajowymi, zwykle pięć lat). 
Biuro Generalne jest odpowiedzialne za codzienną pracę administracyjną, w tym komunikację, protokół i ustalanie porządku obrad posiedzeń. KPCh ma obecnie cztery główne departamenty centralne:
 • Departament Organizacyjny,
 • Departament Reklamy,
 • Departament Łączności Międzynarodowej,
 • Departament Pracy ze Zjednoczonym Frontem.
Departament Organizacyjny jest odpowiedzialny za nadzorowanie nominacji prowincjonalnych i sprawdzanie kadr pod kątem przyszłych nominacji. Departament Reklamy (dawniej Departament Propagandy) nadzoruje media i formułuje linię partii do mediów. Departament Łączności Międzynarodowej funkcjonuje jako ministerstwo spraw zagranicznych, a Departament Pracy ze Zjednoczonym Frontem nadzoruje pracę z partiami niekomunistycznymi w kraju, organizacjami masowymi i grupami wpływów poza granicami kraju.

Więcej na temat Komunistyczna Partia Chin

Komunistyczna Partia Chin - Wiadomości

Piątek, 24 listopada 2023 (07:55)
Mimo dużych postępów programów rozwojowych co czwarty Chińczyk wciąż nie ma dostępu do toalety. Ogłoszona w 2015 roku przez chińskiego przywódcę "rewolucja toaletowa" napotkała na niespodziewany opór.
Poniedziałek, 27 marca 2023 (18:37)
Rządowa rada ds. cyfryzacji przegłosowała uchwałę, wzywającą polskich urzędników do odinstalowania z telefonów TikToka. - Rekomendujemy, żeby na sprzętach pracowników administracji państwowej nie...