Reklama

Grypa

Grypa /123RF/PICSEL
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego. Wywoływana jest przez wirusy grypy, występujące w podtypach A, B oraz C. Jest to schorzenie przenoszone drogą kropelkową. W większości przypadków zachorowanie na grypę powoduje obłożną chorobę, natomiast u części chorych mogą występować powikłania.

Grypa – typy

Istnieją cztery rodzaje wirusów grypy: A, B, C i D, które różnią się budową. Wirusy ludzkiej grypy A i B powodują sezonowe epidemie choroby

Zakażenie grypą typu A może być poważne i powodować rozprzestrzenianie się ognisk i chorób. Podczas gdy w niektórych łagodniejszych przypadkach może przebiegać bezobjawowo, ciężkie przypadki mogą zagrażać życiu. 

W przeciwieństwie do wirusów grypy typu A, grypa typu B występuje tylko u ludzi i ma mniejszą zdolność do mutacji. Grypa typu B może powodować mniej ciężką reakcję niż wirus grypy typu A, ale czasami może być bardzo szkodliwa. Wirusy tego typu nie są klasyfikowane według podtypu i nie powodują pandemii. 

Grypa typu C, która dotyka tylko ludzi, jest znacznie łagodniejsza niż wyżej wymienione. Zazwyczaj powoduje łagodne choroby układu oddechowego i jak dotąd nie stanowiła źródła pandemii. Większość osób, które chorują na grypę C, doświadcza objawów podobnych do przeziębienia. Może być niebezpieczna dla niemowląt, osób starszych i mających upośledzony układ odpornościowy. 

Grypa – objawy

Grypa może powodować łagodne lub ciężkie dolegliwości. Grypa charakteryzuje się gwałtownym przebiegiem. Początek zazwyczaj jest nagły i nieoczekiwany. Osoby często odczuwają niektóre lub wszystkie z tych objawów
  • gorączka lub uczucie gorączki, 
  • dreszcze, 
  • kaszel, 
  • ból gardła, 
  • katar lub zatkany nos, 
  • bóle mięśni i kości, 
  • ból pleców, 
  • bóle głowy, 
  • zmęczenie. 
Do nietypowych objawów grypy należą natomiast wymioty i biegunka. U niektórych przebieg choroby występuje bez gorączki, a nawet bez kataru i kaszlu. 

Grypa – leczenie

Leczenie grypy polega na łagodzeniu objawów infekcji za pomocą leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz przeciwzapalnych. Zaleca się izolację od osób zdrowych, odpoczynek oraz picie dużej ilości płynów

U osób narażonych na ciężki przebieg grypy oraz powikłania grypy (dzieci, osoby starsze, z przewlekłymi chorobami) zaleca się zastosowanie leków przeciwwirusowych – oseltamiwir i zanamiwir. Ich skuteczność jest największa przy zastosowaniu tuż po pojawieniu się pierwszych objawów grypy. 

Grypa – powikłania

Do najcięższych powikłań grypy zalicza się zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mózgu czy opon mózgowo-rdzeniowych. W ciężkich przypadkach przebiegu grypy może dojść nawet do zgonu. Powikłania po grypie najczęściej dotyczą osób starszych, dzieci, osób z chorobami przewlekłymi takimi jak: astma, POCHP, niewydolność serca, niedobory odporności, cukrzyca, osoby leczone immunosupresyjnie.

Wiadomości

Wideo