Reklama

Reklama

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

/Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to polska organizacja promująca skrajnie konserwatywne idee oparte na katolickim światopoglądzie. Została założona przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi.

Ordo Iuris stawia sobie za cel ”badania nad kulturą prawną i duchownym dziedzictwem, w którym jest zakorzeniona kultura polska oraz propagowanie ich w życiu publicznym i systemie prawnym”. Głównym celem organizacji jest obrona osób i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem ze względu na przywiązanie do ładu społecznego.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris prowadzi działalność doradczą i opiniującą, organizuje sympozja i konferencje, dba o etyczną formację młodych prawników, a także tworzy projekty ustaw mającej chronić życie ludzkie. Organizacja walczyła m.in. za całkowity zakaz aborcji, a także przeciwko rozszerzeniu praw osób LGBT.

Pierwszym prezesem Ordo Iuris był Aleksander Stępkowski, który pełnił tę funkcję także w latach 2016-2017. Od listopada 2017 roku funkcję prezesa pełni adwokat Jerzy Kwaśniewski. Do grona działaczy i współpracowników należą m.in. Bogdan Chazan, Kaja Godek, Tomasz Terlikowski, Paweł Jabłoński oraz Krzysztof Wiak.

Wiadomości