Reklama

Depresja

Samotne mieszkanie zwiększa ryzyko depresji /© Panthermedia
Depresja to ogólna nazwa dla grupy zaburzeń psychicznych. Termin wykorzystywany jest w psychiatrii i dotyczy grupy symptomów występujących w przebiegu chorób afektywnych. Szacuje się, że zaburzenia depresyjne dotyczą od 5 do 17 procent osób w populacji ogólnej. W klasyfikacji ICD-10 epizod depresyjny ma kod F32, natomiast kodem F33 oznacza się zaburzenia depresyjne nawracające.

Depresja - historia

Najstarsze zapiski przedstawiające depresję zostały stworzone przez Sumerów około 2 600 r. p.n.e. Opisane w Starym Testamencie postacie Joba czy króla Saula cierpią na zaburzenia odpowiadające depresji. W V w. p.n.e. Greccy lekarze wprowadzili określenie melancholia, które w znacznym stopniu odpowiada objawom depresji. Pierwsze próby wyjaśnienia objawów zaburzenia przypisuje się Hippokratesowi z Kos, czyli ojcu medycyny. Połączył on symptomy depresji z ciemną krwią żylną wypływającą ze śledziony (czarną żółcią).

W średniowieczu przejawy zaburzenia zaczęto przypisywać siłom nadprzyrodzonym. Z tego względu powszechne było w takich przypadkach stosowanie egzorcyzmów, a samą chorobę uznawano jako karę za grzechy. Pierwsza monografia dotycząca depresji to dzieło angielskiego lekarza Roberta Burtona z 1638 roku — Anatomia melancholii. Zwrot w odbiorze depresji, a także jej diagnozy i leczenia, przyniosły idee oświecenia. Od końca XVIII do początku XX wieku można zauważyć znaczący rozwój badań nad depresją.

Od lat 30. XX wieku rozpoczęto badania nad biologicznym leczeniem zaburzenia. W początkowych etapach polegała ona na użyciu wstrząsów kardiazolowych, a następnie elektrowstrząsów. W latach 50. XX wieku do powszechnego użycia zostały wprowadzone leki antydepresyjne.

Depresja — objawy

Nie bez przyczyny starożytni lekarze wiązali depresję za smutkiem i melancholią. Jest to jednak znacznie poważniejszy stan niż smutek. Do objawów depresji należą:
 • ciągły smutek,
 • depresyjny nastrój przez większość dnia,
 • płacz,
 • utrata zainteresowań,
 • zmniejszenie energii.
Ciągłe występowanie (przez przynajmniej dwa tygodnie) dwóch z powyższych symptomów najprawdopodobniej oznacza depresję.
Oprócz tego możliwymi przejawami dodatkowymi są:
 • bóle całego ciała,
 • myśli o śmierci,
 • myśli samobójcze,
 • nadmierne i nieuzasadnione poczucie winy,
 • pesymistyczne myślenie,
 • poczucie bezużyteczności,
 • pogorszenie snu,
 • spadek koncentracji,
 • spowolnienie lub pobudzenie aktywności,
 • utrata apetytu,
 • utrata poczucia własnej wartości,
 • utrata wiary w siebie,
 • zaburzenia seksualne.
Ważną rolę w pomocy dla osób zmagających się z depresją pełnią najbliżsi. To właśnie osoby, które widzimy na co dzień, muszą zachować czujność i pomóc, gdy zauważą niepokojące objawy.

Wiadomości

Wideo