Reklama

Alaksandr Łukaszenka

Alaksandr Łukaszenka /ALEXANDER NEMENOV / AFP /AFP
  • Data urodzenia:

    30.08.1954

  • Miejsce urodzenia:

    Kopyś

  • Kraj urodzenia:

    Białoruś

​Alaksandr Łukaszenka (właśc. Alaksandr Grigorjewicz Łukaszenka) to pierwszy prezydent Białorusi, który funkcję tę pełni od 1994 roku. Polityk słynie z rządów twardej ręki, tłumienia oporu i więzienia opozycji. Jest zagorzałym przeciwnikiem USA, NATO i gospodarki rynkowej. Nazywany jest „ostatnim dyktatorem Europy”

Alaksandr Łukaszenka – życiorys 

Alaksandr Łukaszenka urodził się w 1954 r. w miejscowości Kopyś w obwodzie witebskim. Był jedynym dzieckiem Kaciaryny Trafimauny Łukaszenki, niezamężnej pracownicy Orszańskiego Kombinatu Lnianego. Jego ojciec jest nieznany. Wychowywał się w trudnych warunkach materialnych i ze stygmatem panieńskiego dziecka. 

Alaksandr Łukaszenka ukończył historię w Instytucie Pedagogicznym w Mohylewie i zaocznie ekonomię w Akademii Rolniczej. W 1969 r. zaczął być aktywny politycznie i wstąpił do Rewolucyjnego Komunistycznego Związku Młodzieży. Potem pracował jako nauczyciel i jednocześnie pełnił funkcję sekretarza komitetu Komsomołu. W kolejnych latach był również sekretarzem partyjnym oraz oficerem politycznym w radzieckich wojskach ochrony pogranicza

Alaksandr Łukaszenka już w młodości cechował się bardzo wysokimi ambicjami i dążył do politycznej kariery w strukturach państwa radzieckiego. 

Alaksandr Łukaszenka – kariera polityczna 

Alaksandr Łukaszenka w 1979 r. został członkiem Komunistycznej Partii Białorusi. W latach 1982–1983 był zastępcą przewodniczącego w kołchozie „Udarnik”, a następnie pracował jako sekretarz komitetu partyjnego kołchozu im. Lenina. W latach 1987–1994 pracował jako dyrektor sowchozu „Haradziec” w rejonie Szkłowskim. Pełniąc tę funkcję, odznaczył się jednak brutalnym podejściem do swoich pracowników, stosując wobec nich przemoc fizyczną. 

W sierpniu 1991 r., podczas puczu moskiewskiego, Alaksandr Łukaszenka określał się jako zwolennik „pieriestrojki” i demokratyzacji, obwiniając komunistów o kryzys, w którym znalazł się kraj. Następnie objął funkcję przewodniczącego Czasowej Komisji ds. Badania Działalności Komercyjnych Struktur Utworzonych przy Organach Władzy Państwowej (zwanej potocznie „Komisją do Walki z Korupcją”). W 1994 r. Alaksandr Łukaszenka wygrał wybory prezydenckie na Białorusi

W rok po objęciu władzy przeprowadził referendum, które przywróciło język rosyjski jako państwowy i symbole narodowe niemal identyczne z radzieckimi. W 1996 r. zatwierdzona w kolejnym referendum nowa konstytucja dała mu pełnię władzy. Łukaszenka rozwiązał wtedy parlament i sam wyznaczył jego nowy skład. W 2004 r. rozpisał następne referendum, które otworzyło mu drogę do ubiegania się o kolejne kadencje. Funkcję prezydenta Białorusi pełni do teraz. Przez ostatnie lata rządy Łukaszenki są regularnie potępiane za prześladowanie opozycji, niszczenie wolnej prasy i naruszanie praw człowieka

Alaksandr Łukaszenka – życie prywatne

Alaksandr Łukaszenka ukrywa swoje życie prywatne przed mediami. Jego żoną jest Galina Rodionowna. Polityk poznał swoją ukochaną już w szkole. Ich ślub odbył się w 1975 r. Mają trójkę dzieci – Wiktora, Dmitrija i Mikołaja.

Temat Alaksandr Łukaszenka znajdziesz również w serwisie:

Więcej na temat Alaksandr Łukaszenka

Wiadomości

Wideo