Reklama

Reklama

Matura 2016: Język polski podstawowy, arkusz CKE i rozwiązania eksperta Interii

Matura 2016: Publikujemy arkusz, nieoficjalne rozwiązania i odpowiedzi z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 280 tys. maturzystów. Przez 170 minut abiturienci odpowiadali na pytania do tekstów, a w części otwartej mieli do wyboru: napisać wypracowanie "Czy warto kochać pomimo cierpienia" w oparciu o czwartą część "Dziadów" lub zinterpretować wiersz Zbigniewa Herberta "Dałem słowo".

Podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2016 roku zdający otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny, który składał się z dwóch części. Pierwszą z nich był test sprawdzający umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach, a drugą z nich było zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania). 

Część arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, w której sprawdza się umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, zawierała dwa tematy wypracowania do wyboru. Jeden z nich wymagał napisania rozprawki, drugi - interpretacji tekstu poetyckiego. Zdający realizował jeden, wybrany przez siebie temat. 

Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający mieli 170 minut. 

Poniżej znajdziecie arkusz i zaproponowane przez naszych ekspertów przykładowe rozwiązania!

Język polski, poziom podstawowy - matura 2016 - TUTAJ CAŁY ARKUSZ

PAMIĘTAJ, ABY WCISNĄĆ F5, STRONA NIE ODŚWIEŻA SIĘ AUTOMATYCZNIE!

Reklama


Zobacz ARKUSZE I ODPOWIEDZI z poziomu rozszerzonego!


Rozwiązań i arkuszy maturalnych należy szukać na stronie głównej portalu Interia i na naszym Facebooku - Interia Matura.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy