Reklama

Reklama

Fakty dnia: 4 listopada 2016

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem głosowań w Sejmie i towarzyszących im burzliwych debat. Poznaliśmy także odpowiedź polskiego rządu na zalecenia Komisji Europejskiej, a prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski doczekał się postawienia zarzutów.

Sejm uchwalił dziś m.in. rządową ustawę o wsparciu dla kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem".

Nowe prawo przewiduje, że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Reklama

Zgodnie z ustawą do końca tego roku rząd ma przyjąć program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

Więcej na ten temat

***

Dziś odbyło się także głosowanie nad wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Głosami posłów PiS Zalewska pozostała na stanowisku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności złożyli posłowie PO. Jednym z głównych powodów są przygotowywane przez resort edukacji zmiany w strukturze szkół. Zgodnie z propozycją MEN w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Więcej na ten temat

***

Sejm przegłosował również ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Nowe prawo przewiduje m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK oraz bardziej szczegółowo niż w obecnej ustawie reguluje zasady uchylania sędziemu TK immunitetu przez Zgromadzenie Ogólne TK.

Więcej na ten temat tutaj

***

Polska Agencja Prasowa dotarła do stanowiska polskiego rządu wysłanego do KE w zeszłym tygodniu w odpowiedzi na zalecenia Komisji związane z sytuacją wokół TK. KE - wydając zalecenia 27 lipca i dając polskiemu rządowi trzy miesiące na ich wdrożenie - uznała, że w Polsce istnieje "systemowe zagrożenie dla państwa prawa". Decyzja KE oznaczała przejście do drugiego etapu procedury ochrony praworządności wszczętej wobec Polski.

W odpowiedzi polski rząd napisał m.in., że "strona polska nie dostrzega prawnych możliwości realizacji" zaleceń, co wynika w pierwszym rzędzie z faktu, iż "ich wykonanie oznaczałoby naruszenie przez organy państwa obowiązującej konstytucji i ustawodawstwa".

Więcej na ten temat tutaj

***

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski usłyszał dziś cztery zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień. Zdaniem śledczych, szef NIK nadużył swej władzy przy obsadzaniu stanowisk w Izbie.

Prokuratura zarzuciła Kwiatkowskiemu nadużycie władzy w związku z konkursami na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska NIK, a także podżegania do przestępstwa nadużycia władzy w związku z konkursem na dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie. Według prokuratury, przy wyborze dyrektora w Łodzi prezes NIK bezprawnie unieważnił konkurs, w którym jego kandydat źle wypadł.

Więcej na ten temat tutaj

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama