Reklama

Reklama

Od 1 września nowa lista leków refundowanych

Na liście refundacyjnej, która zacznie obowiązywać 1 września, będzie 76 nowych produktów dostępnych w aptekach. Zmiany dotyczą też preparatów stosowanych w programach lekowych i katalogu leków refundowanych w chemioterapii.

Na liście aptecznej znajdzie się 76 nowych produktów. W przypadku 51 produktów - leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - ceny obniżono. Obniżki te wyniosą od 1 gr do 184,74 zł. Ceny detaliczne brutto spadną w przypadku 821 produktów (od 1 gr do 194 zł), wzrosną zaś w przypadku 131 (od 1 gr do 1,48 zł).

Zmiany dotyczą również leków stosowanych w programach lekowych i w chemioterapii. Powstaną nowe programy, m.in. leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego, leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) i mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Reklama

Odnosząc się do zmian na liście refundacyjnej, przewodniczący Zespołu do spraw Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Włodarczyk powiedział PAP, że środowisko lekarzy pozytywnie przyjmuje refundację nowych substancji czynnych, postaci farmaceutycznych, wskazań, tworzenie nowych programów lekowych i rozszerzanie katalogu chemioterapii.

Zaznaczył jednak, że zaniepokojenie budzi fakt bardzo nielicznych w tym roku zmian w zakresie refundacji aptecznej - od stycznia do lipca MZ zrefundowało tylko dwie nowe substancje czynne (ikatybant i esomeprazol) oraz dwie nowe postaci farmaceutyczne i dwa leki złożone substancji czynnych już wcześniej refundowanych.

"Lista ponownie rozczaruje"

- Obecna lista apteczna ponownie rozczarowuje - dwie dopisane substancje czynne de facto są kontynuacją terapii zainicjowanych w warunkach szpitalnych dla wąskich grup pacjentów. Sytuacja ta jest w naszej opinii wynikiem nieefektywnego systemu refundacji i braku narzędzi oraz danych pozwalających skutecznie oszacować wielkość populacji pacjentów, którzy z refundacji danego leku będą mogli korzystać, a co za tym idzie - kosztów związanych z tą refundacją - ocenił Włodarczyk.

Z kolei Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zauważa, że na liście refundacyjnej znalazła się długodziałająca insulina analogowa o właściwościach podobnych do glarginy. Ma ona być znacząco tańsza dla pacjenta niż dotychczas obecne w polskich aptekach długodziałające analogi. W ocenie PTD pojawienie się nowej insuliny może spowodować przejściowy wzrost cen dotychczas obecnych na rynku preparatów, co wynika z planowanego przez MZ obniżenia poziomu dopłat do nich.

Jednym z nowych produktów na liście aptecznej będzie lek zawierający worykonazol, stosowany w terapii ciężkich zakażeń grzybiczych oraz w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po przeszczepie macierzystych komórek krwiotwórczych. Lek zawierający tę substancję będzie objęty refundacją także w katalogu chemioterapii.

W nowym wykazie refundacyjnym będzie też lek zawierający walgancyklowir w postaci proszku do sporządzania zawiesiny, refundowany w przypadkach zakażeń wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - w przypadku przeciwwskazań do stosowania tej substancji w postaci stałej. Jak informuje resort zdrowia, objęcie refundacją płynnej postaci leku jest szczególnie istotne dla dzieci poddawanych przeszczepom narządów.

12 produktów wypada z listy

Pozostałe produkty dodane do części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu ich obowiązywania bądź odmową refundacji na kolejny okres, na liście obowiązującej od września nie znajdzie się 12 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

W ramach nowego programu leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową. Do programu będą kwalifikowani dorośli z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym - po stabilnych urazach rdzenia kręgowego oraz pacjenci ze stwardnieniem rozsianym.

Powstanie też nowy program leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego. Refundowany w nim będzie lek zawierający riocyguat. Jak zaznacza MZ, refundacja tego leku jest szczególnie istotna z uwagi na to, że nie ma alternatywnych opcji terapeutycznych o udowodnionej skuteczności w tym wskazaniu.

Kolejny nowy program dotyczy leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA). W ramach tego programu refundowany będzie lek zawierający rytuksymab. Dzięki temu większy ma być dostęp do leczenia tych schorzeń m.in. dla pacjentów, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym leczeniu cyklofosfamidem.

W katalogu chemioterapii refundacją będzie objęty lek zawierający denosumab (refundowany z poziomem odpłatności "bezpłatnie") stosowany w przypadku nieoperacyjnego guza olbrzymiokomórkowego kości u dorosłych i młodzieży, a także w przypadkach, w których zabieg chirurgiczny mógłby spowodować ciężkie okaleczenie. Jak podkreśla resort zdrowia, refundacja tego leku pozwoli ograniczyć zakres wykonywanych operacji, co może przełożyć się na zachowanie przez pacjentów większej sprawności i samodzielności.

Po wejściu w życie nowej listy refundacyjnej większa ma być dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii. Chodzi m.in. o leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem - refundacją ma być objęty także lek zawierający macytentan.

W ramach programu "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca" zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego erlotynib poszerzy się o możliwość leczenia nowotworu bez ustalonego podtypu. Zmieni się też kategoria dostępności dla leku zawierającego bortezomib, refundowanego w ramach programu leczenia szpiczaka plazmocytowego. Od 1 września 2015 r. bortezomib stosowany w leczeniu szpiczaka będzie finansowany w katalogu chemioterapii. Dodatkowo refundacją zostanie objęty kolejny lek zawierający tę substancję.

Zmiany dotyczą też leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C - w celu kwalifikacji pacjenta do programu nie będzie już konieczności wykonania biopsji. Odstąpienie od tego będzie możliwe także w ramach programu "Leczenie raka wątrobokomórkowego" u pacjentów z marskością wątroby.

Ponadto, refundacją objęty został lek zawierający daklataswir stosowany w skojarzeniu z asunaprewirem w ramach istniejącego programu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową. Dzięki temu możliwy będzie dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1b.

Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające adalimumab, bendamustynę, bortezomib, immunoglobulinę ludzką i temozolomid. Dla 14 leków zawierających pięć substancji czynnych, stosowanych w chemioterapii i programach lekowych, wprowadzono obniżki cen w wysokości od 0,54 zł do 3202,20 zł.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne