Reklama

Reklama

Marek Tombarkiewicz nowym wiceministrem zdrowia

Marek Tombarkiewicz, dyrektor szpitala w Staszowie, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej został nowym wiceministrem zdrowia - poinformowało PAP w piątek biuro prasowe resortu.

Marek Tombarkiewicz, dyrektor szpitala w Staszowie, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej został nowym wiceministrem zdrowia - poinformowało PAP w piątek biuro prasowe resortu.

Jak podało biuro prasowe MZ, nowy wiceminister obejmie swoje obowiązki na początku stycznia. Nie poinformowano, czym będzie się zajmował w resorcie.

Tombarkiewicz jest doktorem nauk medycznych, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, a także specjalistą medycyny ratunkowej. Od 2006 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej; wcześniej, w latach 2006-2008, był Pełnomocnikiem Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ratownictwa Medycznego.

Od 2007 r. był dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie; w latach 1999-2001 był w tej placówce zastępcą ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 2001 r. do 2007 r. pełnił funkcję ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Końskich.

Reklama

W resorcie zdrowia jest już pięcioro wiceministrów: Jarosław Pinkas (sekretarz stanu), Katarzyna Głowala, Piotr Gryza, Krzysztof Łanda i Piotr Warczyński (podsekretarze stanu). Warczyński był wiceministrem także w poprzednim rządzie.

Pinkas jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów, nadzoruje m.in. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych oraz Departament Zdrowia Publicznego. Głowala odpowiada m.in. za Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Departament Polityki Zdrowotnej oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Ds. Transplantacji "Poltransplant", Narodowe Centrum Krwi, a także Zakład Zamówień Publicznych przy ministrze zdrowia.

Gryza nadzoruje m.in. Departament Funduszy Europejskich, Departament Infrastruktury i e-Zdrowia, Departament Matki i Dziecka oraz Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, a także Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz NFZ. Łanda odpowiada m.in. za politykę lekową, nadzoruje również działalność Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Warczyński odpowiada m.in. za Departament Pielęgniarek i Położnych, jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy