Reklama

Reklama

Zmarł ostatni fiński esesman. Miał 99 lat

W wieku 99 lat zmarł ostatni spośród ok. 1,4 tys. fińskich ochotników służących w hitlerowskich oddziałach SS. Kapral Sakari Lahtinen brał udział w niemieckim planie Barbarossa.

O śmierci kaprala Sakariego Lahtinena 12 października poinformował magazyn "Suomen sotilas-lehti", poświęcony tematyce militarnej.

- To był spokojny, szczery i prostolinijny Fin - wspomina były przewodniczący stowarzyszenia fińskich wojskowych służących w jednostkach Waffen-SS, Pekka Kaariainen, cytowany przez "Helsingin Sanomat".

Ostatni fiński esesman. Działał w operacji Barbarossa

Lahtinen był jednym z czterystu Finów-ochotników uczestników operacji Barbarossa, tj. niemieckiego ataku na ZSRR w 1941 r. Służył jako snajper. W cywilu był konduktorem. Miał trójkę dzieci.

W ostatnich latach wiele kontrowersji wzbudzała w Finlandii kwestia ewentualnych zbrodni ludobójstwa, w które zaangażowani byli niektórzy fińscy esesmani.

Reklama

Ostatni fiński esesman nie żyje. Kontrowersje

Opublikowany w 2019 r. przez Archiwum Narodowe raport, stwierdzał, że w latach 1941-1943 "fińscy ochotnicy uczestniczyli najprawdopodobniej w mordach i przemocy wobec Żydów, ludności cywilnej oraz więźniów wojennych, dokonanych przez różne oddziały dywizji SS-Wiking". 

"Należy jednak przyznać, że użyte materiały źródłowe (m.in. notatki osobiste, dzienniki) nie dają szczegółowej wiedzy, aby dokładnie ocenić poszczególne zdarzenia" - głosił raport.

Oprócz Finów, w skład międzynarodowej dywizji SS-Wiking, wchodzili także ochotnicy z innych krajów nordyckich. Już w 1941 r. fiński batalion został przesunięty do działań na tereny Ukrainy. W latach 1941-1944 Finlandia, korzystając z pomocy III Rzeszy i użyczając jej części swojego terytorium, prowadziła wojnę kontynuacyjną z ZSRR (1941-1944) w celu odzyskania utraconych wcześniej ziem na skutek ataku Sowietów (wojna zimowa 1939-1940). Później w latach 1944-1945 Finlandia w ramach wojny lapońskiej prowadziła walki z wojskami niemieckimi dążąc do ich wyparcia z północy kraju. 

Reklama

Reklama

Reklama