Reklama

Reklama

Zgromadzenie Parlamentarne RE wzywa do pomocy Polsce, Litwie i Łotwie

W związku z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy unii Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło specjalną rezolucję. Apeluje w niej do Białorusi o zaprzestanie instrumentalnego traktowania migrantów, a pozostałe kraje Europy wzywa do pomocy Polsce, Litwie i Łotwie.

"Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest zaniepokojone rozwijającą się sytuacją związaną z atakami hybrydowymi władz Białorusi, których efektem jest wzrastająca presja migracyjna i azylowa na granicy Białorusi z Łotwą, Litwą i Polską" - czytamy w uchwalonym w czwartek dokumencie.

ZPRE krytykuje "wszelką formę instrumentalizacji do celów politycznych migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl" przez władze któregokolwiek kraju. Przypomina również o zobowiązaniu państw członkowskich do przestrzegania praw człowieka i zasad humanitarnych oraz regulacji dotyczących praw uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Reklama

Granica z Białorusią. Poważne wyzwanie dla władz Polski, Litwy i Łotwy 

W rezolucji podkreślono, że napływ migrantów stwarza poważne wyzwania dla władz Polski, Litwy i Łotwy. Zaapelowano do państw członkowskich o udzielenie pilnej pomocy finansowej i technicznej tym krajom, by były w stanie zapewnić niezbędną opiekę migrantom i uchodźcom.

Władze Białorusi wezwano do zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania migrantów i osób poszukujących ochrony międzynarodowej oraz odpowiedniego traktowania tych ludzi na terenie Białorusi. Podkreślono też konieczność współpracy Białorusi z jej sąsiadami z UE w celu rozwiązania obecnych problemów z nielegalnymi przekroczeniami granicy między tymi państwami.

Zgromadzenie krytycznie o wypychaniu migrantów na granicy

ZPRE zaapelowało do władz Polski, Litwy i Łotwy o zapewnienie dostępu do procedur azylowych wszystkim ubiegającym się o nie osobom oraz powstrzymanie się od skrytykowanych w rezolucji praktyk wypychania migrantów z powrotem na teren Białorusi.  

Zaznaczono, że te kraje powinny zapewnić odpowiednie przyjęcie i zakwaterowanie osobom poszukującym ochrony międzynarodowej i tylko w ostateczności zamykać je w zamkniętych ośrodkach. Podkreślono, że Polska, Litwa i Łotwa szczególną opieką powinny otoczyć najbardziej narażonych migrantów, w tym niepełnoletnich bez opieki dorosłych, ofiary tortur i przemocy seksualnej.

Retoryka wymierzona w migrantów na granicy

"Zgromadzenie jest bardzo zaniepokojone tym, że sytuacja na wschodniej granicy UE wywoła nową falę wymierzonej w migrantów retoryki, która doprowadzi do tego, że państwa będą musiały budować nowe płoty w Europie, by zabezpieczyć się przed instrumentalnym wykorzystywaniem do celów politycznych kwestii migrantów, uchodźców i osób poszukujących azylu przez sąsiedni autorytarny reżim" - głosi rezolucja ZPRE.

Zgromadzenie zaproponowało również utworzenie w ramach Rady Europy stałej grupy, która monitorowałaby stan przestrzegania praw człowieka na Białorusi, w tym sytuację migrantów i osób poszukujących ochrony międzynarodowej.


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje