Reklama

USA: Największa reorganizacja w historii CIA

CIA chce zreformować swoje struktury. Będzie to największa reorganizacja w historii Centralnej Agencji Wywiadowczej USA. W taki sposób ma ona zamiar nadążyć za zmianami, jakie dokonują się w cyberprzestrzeni na całym świecie.

W ramach reorganizacji zostanie utworzony departament technologii cyfrowej. Specjalnie przeszkoleni agenci będą działać w cyberprzestrzeni monitorując strony internetowe propagujące przemoc i działania terrorystyczne.

Powstanie szereg zespołów. Każdemu z nich zostanie przypisany określony region świata. Reforma w CIA ma również na celu ograniczenie biurokracji panującej w strukturach agencji oraz lepszą koordynację działań na różnych jej szczeblach.

Koszt reformy nie został ujawniony. Do publicznej wiadomości nie podaje się nawet informacji dotyczącej rocznego budżetu Centralnej Agencji Wywiadowczej.

Reklama

Informacyjna Agencja Radiowa

Reklama

Reklama

Reklama