Reklama

Reklama

Ukraina: Uczennica bez szczepienia odsunięta od zajęć w szkole

Ukraiński Sąd Najwyższy orzekł, że odsunięcie od zajęć lekcyjnych niezaszczepionego zgodnie z kalendarzem szczepień dziecka jest legalne i gwarantuje bezpieczeństwo innym dzieciom. Prawo do niezaszczepienia dziecka nie może przeważać nad prawem innych uczniów do bezpiecznego zdobywania edukacji.

Chodzi o sprawę odsunięcia od zajęć lekcyjnych przez dyrektora jednego z liceów w Zaporożu uczennicy niezaszczepionej zgodnie z kalendarzem.

Bezpieczeństwo wszystkich uczniów

Sąd rejonowy i sąd apelacyjny odrzuciły pozew matki uczennicy w sprawie uznania odsunięcia od zajęć za nielegalne i anulowania tej decyzji.

Sąd Najwyższy podtrzymał ich decyzje, orzekając, że państwo, zabraniając uczęszczania do szkoły dziecku, które nie jest zaszczepione, realizuje swój obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa życia i zdrowia wszystkich uczestników procesu nauczania, w tym niezaszczepionego dziecka.

Reklama

Podkreślono, że z ustawy o oświacie wynika, iż dziecko ma prawo do bezpiecznych warunków nauczania i jest zobowiązane do odpowiedzialnego podejścia do swojego zdrowia, a także zdrowia otoczenia.

Sąd zaznaczył, że rodzice mają prawo do niezaszczepienia dziecka, ale w danej sprawie zestawiono je z prawem społeczeństwa, innych rodziców i ich dzieci. Stwierdzono, że taka decyzja nie łamie prawa dziecka do zdobycia oświaty, ponieważ istnieją alternatywne sposoby jej otrzymania.


Reklama

Reklama

Reklama