Reklama

Reklama

"Szanujemy wybór państw, które nie chcą stowarzyszenia z UE"

Komisarz UE ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn oświadczył w Mińsku, że Unia Europejska szanuje wybór państw, które nie zamierzają zabiegać o pełne stowarzyszenie.

Komisarz UE ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn oświadczył w Mińsku, że Unia Europejska szanuje wybór państw, które nie zamierzają zabiegać o pełne stowarzyszenie.

"UE szanuje wybór tych, którzy nie stawiają sobie za cel stowarzyszenia, a następnie integracji poprzez umowę o stowarzyszeniu z UE" - oświadczył Hahn. Komisarz przyjechał do Mińska na nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych i środowiska naturalnego państw Partnerstwa Wschodniego (PW).

Hahn podkreślił przy tym, że Unia Europejska jest gotowa do współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego, także poprzez angażowanie w ten proces społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił, że PW to jeden z podstawowych elementów stosunków między państwami należącymi do tej inicjatywy a UE.

Reklama

Szef białoruskiej dyplomacji Uładzimir Makiej podkreślił ze swej strony, że Białoruś zawsze opowiadała się za pragmatycznym podejściem do rozmaitych inicjatyw w ramach PW.

"Państwa europejskie i nasze kraje powinny utrzymać dobre stosunki w Partnerstwie Wschodnim i kontynuować ich rozwijanie" - zaznaczył Makiej. Dodał, że ma to związek z zagrożeniami, wobec których stoi ten region. Przy tym, nie ma jednego rozwiązania tego problemu, gdyż każde z państw ma własne priorytety i poglądy na niektóre kwestie - ocenił.

"Powinniśmy pracować nad budowaniem mocnych relacji z Europą, ale jednocześnie pamiętać, że nasze państwa powinny pozostać silne i niezależne" - dodał. Oświadczył, że Partnerstwo Wschodnie powinno uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron, aby uniknąć konfliktów.

Wcześniej w poniedziałek komisarz Hahn spotkał się z przedstawicielami białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, m.in. z szefem niezależnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich (BAŻ) Andrejem Bastuncem oraz koordynatorem forum społeczności obywatelskich PW na Białorusi Andrejem Jahorauem.

Jak poinformował Jahorau, mówiono m.in. o tym, że kwestia więźniów politycznych oraz stan przestrzegania praw człowieka na Białorusi utrudniają obecnie rozwój stosunków.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska (

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL