Reklama

Sondaż CBOS: Papież Franciszek ważnym autorytetem moralnym dla Polaków

Ogromna większość Polaków (84 proc.) deklaruje, że papież Franciszek jest dla nich ważnym autorytetem moralnym. Przeciwnego zdania było 13 proc. badanych, a 3 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Po dwóch latach od rozpoczęcia pontyfikatu przez papieża Franciszka - jak podkreśla CBOS - nie widać oznak rozczarowania działaniami nowego papieża. Jego autorytet nie jest wprawdzie tak niekwestionowany jak autorytet Jana Pawła II, jednak obecny papież przyjmowany jest wyraźnie lepiej niż jego poprzednik Benedykt XVI.

Według CBOS, uznanie papieża Franciszka za autorytet moralny zależy przede wszystkim od religijności badanych. Obecny papież jest liczącą się postacią dla zdecydowanej większości wierzących oraz przynajmniej okazjonalnie praktykujących. Jest on autorytetem moralnym także dla znacznej liczby osób niepraktykujących religijnie (55 proc.) oraz niewierzących (49 proc.).

Reklama

Jak zaznacza CBOS, już po roku od rozpoczęcia pontyfikatu Franciszka poprawiły się oceny sytuacji Kościoła katolickiego. Obecnie kształtują się one praktycznie tak samo jak rok temu. Większość respondentów ocenia sytuację Kościoła katolickiego jako dobrą, przy czym lepiej postrzegane jest położenie Kościoła w Polsce (ogółem 68 proc. opinii pozytywnych) niż w świecie (58 proc.), czy w Europie (55 proc.).

Opinie o sytuacji Kościoła katolickiego - wynika z badania CBOS - wiążą się przede wszystkim z częstością udziału w praktykach religijnych. Zależność ta jest najbardziej widoczna w odniesieniu do sytuacji Kościoła w Polsce. Jak można było się spodziewać, osoby regularnie praktykujące oceniają sytuację Kościoła lepiej niż te, które praktykują okazjonalnie lub w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych.

Początkom pontyfikatu papieża Franciszka - jak zaznacza CBOS - towarzyszyły w Polsce dość duże oczekiwania dotyczące zmian w nauczaniu Kościoła. W marcu 2013 roku blisko połowa ankietowanych (48 proc.) deklarowała, że chciałaby, aby nowy papież wprowadził pewne zmiany w nauczaniu Kościoła. Oczekiwania w tym zakresie były zdecydowane większe niż w 2005 roku, kiedy swój pontyfikat rozpoczął papież Benedykt XVI - potrzebę zmian deklarowało wówczas 13 proc. ankietowanych.

Po dwóch latach pontyfikatu papieża Franciszka większość respondentów (61 proc.) uważa, że obecny papież rzeczywiście wprowadzi istotne zmiany w nauczaniu Kościoła.

Dość jednoznacznie reakcje (80 proc. ogółu badanych) budzi ewentualne umożliwienie osobom rozwiedzionym, które ponownie zawarły związek małżeński, przystępowania do Komunii św. Wśród rozwiedzionych bądź pozostających w separacji poparcie dla tego rozwiązania jest powszechne (90 proc.) i wyraźnie zdecydowanie (65 proc. odpowiedzi "zdecydowanie tak").

Ogromna większość badanych (79 proc. opowiada się za dopuszczeniem przez Kościół możliwości korzystania przez niepłodne małżeństwa z zapłodnienia in vitro. Jednocześnie blisko trzy czwarte uważa, że Kościół powinien zgodzić się na stosowanie środków antykoncepcyjnych (72 proc.) oraz w niektórych sytuacjach dopuścić przerywanie ciąży (73 proc.).

Ponad dwie trzecie respondentów (69 proc.) jest zdania, że Kościół powinien uprościć procedurę uznawania związku za nieważny.

Jednocześnie opór budzi ewentualna zmiana stosunku do osób będących w związkach homoseksualnych, oznaczająca akceptację ich sposobu życia. Trzy czwarte badanych (75 proc.) sprzeciwia się dopuszczeniu takich osób do sakramentu małżeństwa. Z mniejszą niechęcią spotyka się postulat umożliwienia osobom pozostającym w związkach homoseksualnych przystępowania do Komunii św. - rozwiązanie to odrzuca ponad połowa ankietowanych (52 proc.), a popiera blisko jedna trzecia (32 proc.).

Spośród postulatów dotyczących innych zmian w Kościele z akceptacją większości badanych spotyka się zastąpienie spowiedzi indywidualnej spowiedzią powszechną (60 proc.) oraz zniesienie celibatu (59 proc.). Raczej sprzeciw (49 proc.) niż akceptację (37 proc.) budzi natomiast ewentualne dopuszczenie kobiet do sakramentu kapłaństwa.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5-11 lutego tego roku na liczącej 1003 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama