Reklama

Sobór zjednoczeniowy Cerkwi na Ukrainie w grudniu

Sobór zjednoczeniowy Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego odbędzie się w grudniu, a jego dokładną datę wyznaczy Synod Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, który zbierze się w dniach 27-29 listopada – poinformowały w poniedziałek służby prasowe Patriarchatu.

Sobór zjednoczeniowy Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego odbędzie się w grudniu, a jego dokładną datę wyznaczy Synod Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, który zbierze się w dniach 27-29 listopada – poinformowały w poniedziałek służby prasowe Patriarchatu.

"Póki trwa proces przygotowawczy Świętego Soboru Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie, konkretna data jego przeprowadzenia będzie przedstawiona do zatwierdzenia i ogłoszenia przez Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego (w Konstantynopolu) w grudniu 2018 roku" - ogłoszono w komunikacie.

Patriarchat Konstantynopolitański powtórzył w nim, że decyzja o nadaniu autokefalii Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie pozostaje w mocy. Tomos (akt) w tej sprawie ma być ogłoszony po soborze zjednoczeniowym, który ma odbyć się w Kijowie. 

Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola potwierdził w październiku, że wszczyna procedurę nadania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC) jest temu zdecydowanie przeciwna; uważa Ukrainę za swoje terytorium kanoniczne i sprzeciwia się jej niezawisłości. 

Reklama

Takie samo stanowisko reprezentuje Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, jedyny dotąd Kościół prawosławny uważany za kanoniczny i uznawany przez pozostałe Kościoły prawosławne na świecie. 

Według ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I decyzje podejmowane przez Konstantynopol mają moc wiążącą dla wszystkich Kościołów prawosławnych. Zwierzchnik prawosławia podkreśla też, że autokefalia dla Kościoła ukraińskiego doprowadzi do zjednoczenia wszystkich członków Kościoła prawosławnego na Ukrainie. 

Na Ukrainie działają trzy Kościoły prawosławne. Prócz podległego Moskwie funkcjonuje tu także Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego oraz znacznie mniejsza, wywodząca się z diaspory Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna. 

Z Kijowa Jarosław Junko

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy