Reklama

Reklama

Rosja przeznacza miliardy dolarów na tajne wydatki

Rosja w przyszłym roku planuje wydanie miliardów dolarów na działania objęte tajemnicą. Według portalu informacyjnego RBK, w projekcie budżetu, w rozdziale "bezpieczeństwo" zapisano kwotę ponad 3 bilionów rubli, czyli w przeliczeniu około 50 miliardów dolarów.

W rosyjskim ustawodawstwie dopuszczalne jest utajnianie części wydatków budżetowych, jeśli dotyczą one sfer bezpieczeństwa państwa. W budżecie na przyszły rok wydatki, które objęto tajemnicą wynieść mają 17,6 procent ogólnej sumy założonych rozchodów. 

Według portalu RBK, aż 3 biliony rubli ma zostać przeznaczone na dofinansowanie działalności służb specjalnych. Tradycyjnie, pieniądze z utajnionych rozdziałów budżetu Rosji trafią do armii i przemysłu zbrojeniowego, a także zasilą kasę rządu. 

Jednak ekspertów RBK dziwi objęcie tajemnicą części wydatków na sport, szkolnictwo wyższe, media i pomoc socjalną. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama