Reklama

Reklama

Rosja: Parlament przyjął ustawę o kontrsankcjach

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w trzecim czytaniu ustawę o kontrsankcjach. Deputowani niższej izby parlamentu przyznali Radzie Ministrów prawo do sporządzenia katalogu restrykcji, które miałyby być odpowiedzią na zachodnie sankcje nałożone na Rosję.

Ustawa głosi, że rząd na podstawie decyzji prezydenta Rosji ma możliwość "wprowadzania różnych sposobów przeciwdziałania" sankcjom. Jednak kontrsankcje nie powinny obejmować towarów o ważnym znaczeniu dla życia ludzkiego, których odpowiedniki nie są w Rosji produkowane.

Ograniczenia mogą dotyczyć wwozu na terytorium Rosji lub wywożenia z niej surowców i produktów, czy też udziału w zamówieniach państwowych lub prywatyzacji. Rząd Rosji będzie miał także prawo do przerwania współpracy międzynarodowej z danym krajem lub z podmiotami kontrolowanymi przez te kraje.

Reklama

Celem ustawy - jak głosi dokument - jest "obrona interesów i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przed nieprzyjaznymi działaniami USA i innych obcych państw, wyrażających się m.in. we wprowadzaniu sankcji politycznych i gospodarczych wobec Rosji, jej obywateli i podmiotów prawnych".

Kontrsankcje mogą dotyczyć nie tylko państw, ale i organizacji, które znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią jurysdykcją państw uznanych za nieprzyjazne. Mogą też objąć podmioty stowarzyszone z takimi krajami, a także osoby na oficjalnych stanowiskach i obywateli owych państw.

Prezydent Rosji może podejmować decyzje w sprawie kontrsankcji w oparciu o propozycje krajowej Rady Bezpieczeństwa. Ustawa upoważnia również prezydenta do podejmowania "innych kroków" w odpowiedzi na sankcje.

Część niezależnych ekspertów już wcześniej ostrzegała, że kontrsankcje będą miały negatywny wpływ na rosyjską gospodarkę. W ich ocenie Moskwa nie dysponuje obecnie instrumentami nacisku, które byłyby dotkliwe dla innych państw, zwłaszcza krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Zdaniem specjalistów, dotychczasowe sankcje wprowadzone przez Zachód nadszarpnęły budżet Rosji i są odczuwalne zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. 

Zachodnie państwa nałożyły sankcje na Federację Rosyjską, nie godząc się z prowadzoną przez Kreml polityką siły, napaściami na kraje sąsiednie i podejmowanymi przez Moskwę próbami zdestabilizowania życia społeczno-politycznego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy