Reklama

Rada Europy krytykuje Francję za nietolerancję

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) jest zaniepokojona nasilaniem się we Francji nietolerancji. W opublikowanym raporcie zaleca władzom w Paryżu podjęcie bardziej zdecydowanych działań przeciwdziałającym takim zjawiskom.

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) jest zaniepokojona nasilaniem się we Francji nietolerancji. W opublikowanym raporcie zaleca władzom w Paryżu podjęcie bardziej zdecydowanych działań przeciwdziałającym takim zjawiskom.


Komisja jest zaniepokojona nasileniem się przemocy powodowanej rasizmem, antysemityzmem i islamofobią. Obawy ekspertów budzą też cięcia w budżecie środków przeznaczonych na politykę integracyjną oraz luki w przepisach umożliwiających ściganie sprawców mowy nienawiści. 

Raport wzywa francuskie władze, żeby wszelkie działania o charakterze rasistowskim lub dotyczące tożsamości płciowej, były skuteczniej i bardziej surowo karane.

W związku z opublikowaniem raportu Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland, wezwał przywódców politycznych Francji do powstrzymania się od wszelkich uwag mogących stygmatyzować wrażliwe grupy społeczne. Z satysfakcją przyjął natomiast, utworzenie we Francji stanowiska międzyresortowego koordynatora do zwalczania rasizmu i nietolerancji oraz przyjęcie dwóch planów na rzecz zwalczania rasizmu i antysemityzmu. Przewidują one między innymi zrewidowanie programów szkolnych i systemu kształcenia nauczycieli w celu lepszego zrozumienia zagadnień dotyczących religii i imigracji.

Reklama

Informacyjna Agencja Radiowa

Reklama

Reklama

Reklama