Reklama

Reklama

Proces beatyfikacyjny Schumana. "Jego praca polityczna była drogą do świętości"

Proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Zjednoczonej Europy, jest na etapie redakcji positio - dokumentu, który ma wykazać heroiczność jego cnót - powiedział we wtorek w Warszawie o. Bernard Ardura, postulator procesu.

Jednocześnie zaznaczył, że nadal brakuje cudu, który dokonał się za wstawiennictwem Schumana, a to jeden z najważniejszych momentów procesu beatyfikacyjnego, obok stwierdzenia heroiczności cnót sługi Bożego.

Ojciec Bernard Ardura uczestniczył w sympozjum "Zjednoczona Europa - ideą kandydatów na ołtarze" na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sympozjum było poświęcone ideom głoszonym przez ojców zjednoczonej Europy - Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana, którzy są kandydatami na ołtarze.

"Proces beatyfikacyjny osoby świeckiej ma swoje pewne szczególne, charakterystyczne elementy. Nie ma sensu w jego dorobku szukać żadnych homilii czy jakichś pobożnych ćwiczeń duchowych. Prowadzona jest dokumentacja jego życia, jego aktywności, aby odkryć, zbadać, w jaki sposób poprzez sprawy ludzkie tego świata żył cnotami chrześcijańskimi" - przypomniał ojciec Bernard Ardura, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.

Reklama

Poinformował, że w diecezji Metz, która rozpoczęła proces beatyfikacyjny Schumana, zebrano ponad 37 tys. stron materiałów, następnie przesłuchano dziesiątki świadków. Analizowaniu też treści wszystkich wystąpień publicznych Schumana, np. to, jak reagował, gdy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych atakowali go przedstawiciele Związku Radzieckiego.

"Był katolikiem, który codziennie karmił się Eucharystią, wsłuchiwał się w głos Magisterium, a jednocześnie działał na rzecz dobra wspólnego" - mówił o. Ardura. Dodał, że żył bardzo skromnie, "w prostocie niemal mnisiej", a to, co miał, przeznaczył dla dobra wspólnego" - dodał.

"Droga do świętości"

"Dzisiaj zwłaszcza, gdy spotykamy się z tak dużą nieufnością ludzi wobec polityków, chcemy pokazać jako wzór tego człowieka, dla którego praca polityczna była niczym innym, jak tylko drogą do osobistej świętości" - podkreślił postulator.

Jak poinformował o. Ardura, w proces beatyfikacyjny jest "w tej chwili na poziomie rzymskim". "Positio, czyli dossier kandydata na ołtarze, które ma wykazać świętość kandydata i heroiczność jego cnót, jest w formie ostatecznej redakcji" - powiedział.

Według niego, łatwość procesu beatyfikacyjnego Schumana polega na tym, że nie ma osób niechętnych tej beatyfikacji, trudność zaś na tym, że zebrano bardzo obszerny materiał, który trzeba ująć bardzo syntetycznie, a "jednocześnie nie spłaszczyć głębi postaci Schumana".

"Brakuje też sprawy bardzo istotnej, jeśli chodzi o proces beatyfikacyjny, to jest cudu, który mógłby zostać poddany pod weryfikację kanoniczną. Ponieważ, jak wiadomo, nie wystarczy tylko wykazać heroiczności cnót kandydata na ołtarze, ale zgodnie z nauką Kościoła, z jego wielowiekową tradycją, potrzebny jest znak, interwencja nadprzyrodzona w postaci cudu kanonicznego" - powiedział postulator procesu beatyfikacyjnego Schumana.

Sympozjum "Zjednoczona Europa - ideą kandydatów na ołtarze", którego organizatorami są Ruch "Europa Christi", Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, Fundacja "Myśląc Ojczyzna" oraz Instytut Myśli Schumana, poprzedziła ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy. Jej uczestnicy modlili się o rychłą beatyfikację kandydatów na ołtarze - ojców zjednoczonej Europy Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana.

Robert Schuman (1886-1963) był współtwórcą koncepcji powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), ponadnarodowej organizacji gospodarczej, której powstanie zapoczątkowało europejskie procesy integracyjne. Jest nazywany "ojcem Europy", ale też "świętym w garniturze". Zajmował rozmaite stanowiska we francuskiej administracji rządowej - ministra finansów, premiera i - przede wszystkim - w latach 1948-52 - szefa francuskiej dyplomacji. Opowiadał się za umocnieniem współpracy francusko-niemieckiej; ostro sprzeciwiał się powojennej izolacji Niemiec.

W swojej najważniejszej książce "Dla Europy" wielokrotnie odwoływał się do dziedzictwa chrześcijańskiego. Był głównym autorem dokumentu znanego pod nazwą planu Schumana, ogłoszonego 9 maja 1950 r. Konsekwencją tego planu było podpisanie w kwietniu 1951 r. w Paryżu traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. EWWiS miała prowadzić do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, połączenia ludzi ponad wzajemnymi animozjami, uprzedzeniami i chęcią zemsty.

Alcide De Gasperi (1881-1954) to również współtwórca koncepcji zjednoczenia Europy. Był dziennikarzem, a później przez wiele lat premierem i ministrem spraw zagranicznych Włoch. Jako premier prowadził dzieło politycznej i ekonomicznej odbudowy Włoch, w 1949 r. wprowadził kraj do NATO. Propagował ideę zjednoczenia Europy, odwołując się do zasad solidaryzmu. Był współorganizatorem Rady Europy (1949) oraz EWWiS (1951).

Proces beatyfikacyjny de Gasperiego rozpoczął się w 1993 r., a proces beatyfikacyjny Schumana w 1990 roku. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy