Reklama

Reklama

Pracują poniżej kwalifikacji za niższą stawkę. Raport o migrantach w Norwegii

W 2021 roku 73 tys. wykształconych imigrantów pracowało w zawodach o niższych wymaganiach edukacyjnych niż ich kwalifikacje - wynika z raportu Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Imigranci ci stanowili 40 proc. cudzoziemców zatrudnionych w Norwegii w ubiegłym roku. Raport wskazuje także, że zarabiają oni mniej niż rodowici Norwedzy. Szczególnie poszkodowana jest grupa migrantów z Azji.

Z raportu SSB wynika, że odsetek imigrantów o zbyt wysokich kwalifikacjach w stosunku do obejmowanego stanowiska wyniósł w 2015 roku 42 proc. i niewiele się zmienił w ciągu ostatnich sześciu lat. 

W przypadku reszty norweskiej populacji udział ten wynosił w tym okresie około 14 proc. - informuje mojanorwegia.pl.

Norwegia: Różnice w wynagrodzeniach

Zwrócono jednak uwagę, że w grupie osób o wykształceniu wyższym niż wymagane na daną posadę widać różnice w zarobkach między imigrantami a rodowitymi obywatelami Norwegii. W 2021 r. mediana miesięcznej pensji wynosiła 40,9 tys. koron dla osób o wysokich kwalifikacjach wśród Norwegów, czyli o ponad 11 proc. więcej niż dla imigrantów spełniających takie same wymagania.

Reklama

Mediana miesięcznego wynagrodzenia dla imigrantów z wyższymi kwalifikacjami z UE wyniosła 37 350 koron, podczas gdy dla wykształconych obywateli krajów azjatyckich był to pułap 36 110 koron

W przeciwieństwie do tego da się zauważyć większe różnice między mężczyznami i kobietami. W przypadku imigrantek o wyższych kompetencjach mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 91 proc. mediany miesięcznego wynagrodzenia mężczyzn.

Zobacz też: Polski policjant uratował w Chorwacji Norweżkę przed gwałtem

Brakuje pracowników

Z raportu wynika także, że wśród imigranckiej populacji odsetek osób o zbyt wysokich kwalifikacjach w stosunku do wykonywanego zawodu jest ponad dwukrotnie wyższy w grupie wiekowej 20-39 lat niż w przypadku grupy 40-66 lat, odpowiednio 21 i 8 proc.

Jednocześnie na norweskim rynku pracy brakuje fachowców. Według SSB 11 tys. norweskich firm potrzebuje ok. 70 tys. pracowników. To o 24 250 osób więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku i o 19 500 więcej niż przed pandemią koronawirusa.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy