Reklama

Reklama

Powstał dekalog przeciwko handlowi ludźmi

Zebrane w Watykanie międzynarodowe gremium prawników zatwierdziło w sobotę dokument, który m.in. kwalifikuje handel ludźmi jako zbrodnię przeciwko ludzkości.

"Dekalog" ten podpisany przez papieża Franciszka ustanawia, że "skuteczne stosowanie prawa karnego jest nieodzownym warunkiem wykorzenienia zjawiska pracy przymusowej, położenia kresu nowoczesnym formom niewolnictwa i handlu istotami ludzkimi".

Celem opracowania tego dokumentu było również "zapewnienie zakazu i eliminacja najgorszych form pracy dziecięcej, włącznie z rekrutowaniem i wykorzystywaniem dzieci jako żołnierzy".

To główne cele, które postawili sobie autorzy dokumentu ogłoszonego w sobotę przez Stolicę Apostolską.

Reklama

Chodziło im przede wszystkim o doprowadzenie w każdym państwie do zwiększenia środków finansowych oraz poprawy międzynarodowej współpracy sądów i policji. Miałoby to skutkować większą liczbą postępowań sądowych i wyroków.

W przekonaniu tych, którzy stworzyli ten "dekalog", "wszystkie narody powinny uznać istnienie nowoczesnego niewolnictwa, zjawiska handlu ludźmi, pracy przymusowej i prostytucji jako zbrodni przeciwko ludzkości". Powinny też uznać "konieczność stosowania kar proporcjonalnych do ciężaru owych przestępstw".

Jednocześnie - zaproponowali prawnicy zebrani w Watykanie - dobra skonfiskowane skazanym już przestępcom "powinny być wykorzystywane na rehabilitację ofiar tych zbrodni i zadośćuczynienie".

Prawnicy z różnych krajów, którzy złożyli podpisy pod "dekalogiem", uważają, że "należy zapewnić odpowiednią pomoc ofiarom". Chodzi tu o pomoc prawną, skuteczny programy ochrony świadków, pomoc medyczną i wsparcie ze strony służb społecznych.

Sygnatariusze dokumentu stanęli na stanowisku, że nie powinno się stosować "repatriacji pokrzywdzonych cudzoziemców bez ich zgody", a karanie korzystających z usług seksualnych tych osób musi stanowić integralną część prawodawstwa, "jeśli chcemy zapewnić skuteczność walki z niewolnictwem i handlem ludźmi".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy