Reklama

Pomoc sojusznikowi NATO w razie ataku. Zaskakujące wyniki sondażu w Niemczech

Niemcy ze wschodu są niechętni do udzielenia pomocy zaatakowanemu państwu członkowskiemu NATO - wynika z sondażu. Chodzi o klauzulę o wzajemnej pomocy.

Według mieszkańców Niemiec Rosja jest obecnie zdecydowanie największym zagrożeniem dla pokoju na świecie - wynika z reprezentatywnego sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej Allensbach.

W odpowiedzi na pytanie, które państwo stanowi największe zagrożenie w najbliższych latach, 82 proc. respondentów odpowiedziało, że Rosja. 60 proc. pytanych wybrało Chiny, a 52 proc. - mocarstwo atomowe Koreę Północną. Respondenci mogli wybrać kilka państw z listy 14 krajów albo zaproponować inne.

Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 respondenci inaczej postrzegali zagrożenie. W 2021 roku tylko 32 proc. pytanych postrzegało Rosję jako największe zagrożenie. W przypadku Chin było to 46 proc. Większość (58 proc.) uważała Koreę Północną za bardzo niebezpieczną.

Reklama

USA - wiarygodnym sojusznikiem?

Z sondażu wynika także, że nawet trzy dekady po zjednoczeniu Niemiec mieszkańcy tego kraju mają odmienne poglądy na wielkie mocarstwa. Podczas gdy co drugi (50 proc.) respondent w zachodniej części Niemiec uważa USA za wiarygodnego sojusznika, we wschodnich krajach związkowych zdanie to podziela zaledwie co czwarta osoba (26 proc.).

Na wschodzie mniejszy jest także odsetek tych, którzy postrzegają Rosję jako główne zagrożenie dla pokoju (73 proc.). Na zachodzie takiego zdania jest 84 proc. respondentów.

NATO. Klauzula o wzajemnej pomocy

We wschodnich krajach związkowych Niemiec mniejsza jest także gotowość do wsparcia zaatakowanego państwa członkowskiego NATO. W zachodnich Niemczech 48 proc. pytanych uważa, że Niemcy powinny uczestniczyć w takiej operacji wojskowej. Na wschodzie kraju - tylko 30 proc. uznaje to za słuszne

Biorąc pod uwagę całe Niemcy, 45 proc. społeczeństwa opowiada się za tym, by Niemcy wypełniły w takim przypadku swoje zobowiązania sojusznicze w NATO. 35 proc. respondentów uznało, że lepiej byłoby "trzymać się od tego z daleka", a co piąty pytany był niezdecydowany w tej kwestii.

Sondaż Allensbach przeprowadzono w dniach 5-18 stycznia br. Objął on 1023 mieszkańców Niemiec powyżej 16. roku życia.

Redakcja Polska Deutsche Welle 

Deutsche Welle

Reklama

Reklama

Reklama