Reklama

Reklama

Polska objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

O priorytetach prezydencji Polski w RB ONZ mówił podczas wizyt w Nowym Jorku szef MSZ Jacek Czaputowicz. Zaliczał do nich m.in. umocnienie znaczenia prawa międzynarodowego, skuteczne rozwiązywanie konfliktów, a także zapewnienie ochrony ludności cywilnej.

"To są ważne zagadnienia dla całej społeczności międzynarodowej, widzimy bowiem dzisiaj, jak często prawo międzynarodowe jest łamane, zwłaszcza zasada nieagresji czy zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, czy nieprzestrzeganie porozumień" - podkreślał szef resortu.

Wskazywał na znaczenie wydarzeń organizowanych przez Polskę w ramach prezydencji. Na pierwszym planie wymienił planowaną na 17 maja pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy debatę poświęconą kwestii zaufania do prawa międzynarodowego.

"W maju, kiedy Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa, chcemy się skoncentrować na kwestii znaczenia prawa międzynarodowego we współczesnym świecie jako podstawy relacji między państwami i funkcjonowania społeczności międzynarodowej" - mówił szef MSZ.

Reklama

Jak akcentował, nie wszędzie prawo międzynarodowe jest dzisiaj przestrzegane. "Mam na myśli, między innymi, działania Rosji przeciw Ukrainie. Społeczność międzynarodowa powinna mieć instrumenty nacisku na państwa łamiące prawo międzynarodowe" - ocenił.

22 maja pod przewodnictwem szefa dyplomacji polskiej zapowiedziano debatę na temat znaczenia prawa humanitarnego i ochrony cywilów w konfliktach.

Czaputowicz zwracał uwagę także na zapowiedziany na 9 maja briefing poświęcony znaczeniu operacji pokojowych z udziałem dowódców najważniejszych takich operacji prowadzonych w ramach ONZ. Będą mówić, jak się z ich punktu widzenia operacje rozwijają oraz na ile są efektywne.

"Na pewno przyczyniają się do utrzymania pokoju. Natomiast chodzi o to, żeby przekształcić to jeszcze w trwały pokój, to znaczy zapewnić bezpieczeństwo, rozwój, prawa człowieka, właściwe zarządzanie. Po to, żeby sytuacja nie powróciła do sytuacji konfliktu i wojny" - podkreślił minister.

Szef dyplomacji polskiej zaznaczył, że Rada Bezpieczeństwa będzie reagować także na rozwój sytuacji międzynarodowej. Wskazał m.in. na takie problemy, jak konflikt w Syrii, Korea Północna, Iran oraz sytuacja na Ukrainie.

W odniesieniu do Syrii podnosił kwestię bombardowań, w których giną cywile, w tym dzieci, oraz niszczona jest infrastruktura: szpitale i inne obiekty ochrony zdrowia.

"Zastanawiamy się, jak możemy im pomóc. Inicjatywa niestałych członków Rady, Szwecji i Kuwejtu przy poparciu Polski, zmierza do wprowadzenia rozejmu, by móc na miejscu dostarczyć pomoc humanitarną" - konstatował.

Minister podkreślił, że przygotowania do szczytu między przywódcą KRLD a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem przypadną w czasie polskiej prezydencji. Minister nie krył różnicy zdań między państwami wchodzącymi w skład RB ONZ w sprawie Korei Północnej.

"Polska stoi na stanowisku, że sankcje należy utrzymać, a zarazem posiada ona - jako jedno z niewielu państw - ambasadę w Korei Północnej. Wskazałem, że może to odegrać istotną rolę w utrzymaniu kontaktów z reżimem czy dyplomacją tego kraju" - przypomniał.

Za ważny problemem, którym będzie zajmowała się RB ONZ uznał możliwe wygaśnięcie porozumienia nuklearnego z Iranem. 12 maja, zauważył, prezydent Donald Trump, podejmie decyzję w tym zakresie. Jak dodał Polska współpracuje ws. umowy z Iranem z UE i jej państwami członkowskimi.

"Wspieramy działania Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, by znaleźć kompromis w tym zakresie. Uważamy, że należałoby umowę tę zachować" - twierdził minister, zastrzegając, że "być może będzie ona podlegać pewnej modyfikacji".

Nawiązując do Ukrainy Czaputowicz argumentował, że byłoby dobrze, gdyby ONZ uczestniczyła w rozwiązywaniu konfliktu na wschodzie kraju poprzez skierowanie na miejsce sił pokojowych.

"Trudno tu osiągnąć porozumienie, ale prace nad nim trwają (...). Polska jest jednym z aktywniejszych państw w tym zakresie, bowiem sytuacja na Ukrainie jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszego kraju, także poprzez napływ stamtąd uchodźców" - uzasadniał.

Jak wspomniał szef MSZ, podczas nowojorskich wizyt podejmował rozmowy na temat zamierzeń Polski w czasie majowej prezydencji.

"Mamy poparcie Stanów Zjednoczonych do realizacji tego programu" - zapewniał minister.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama