Reklama

Reklama

Polska i Hiszpania: "Wzywamy do zaprzestania represji"

Priorytetem jest wzmocnienie stosunków gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych - piszą premierzy Polski i Hiszpanii we wspólnej deklaracji po zakończonym międzyrządowym szczycie w Alcala de Henares. Stawiają też na współpracę w obszarze transformacji energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu: tak dwustronną, jak i na szczeblu europejskim. Ponadto wskazują na potrzebę wzmocnienia zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Zakończyły się XIII polsko-hiszpańskie międzyrządowe konsultacje. Premierzy Mateusz Morawiecki i Pedro Sanchez przyjęli wspólną deklarację, w której wskazują na najważniejsze ustalenia dzisiejszych rozmów. Z jednej strony są to cele gospodarcze w ujęciu dwustronnych działań pomiędzy krajami (zacieśnienie wzajemnych relacji), z drugiej wyzwania dla całej Unii Europejskiej (wzmocnienie wspólnego rynku, odbudowa po pandemii, cyfryzacja). Szefowie rządów odnieśli się także do takich kwestii jak bezpieczeństwo unijnych granic, polityka migracyjna czy relacje z NATO.

Reklama

Premierzy Polski i Hiszpanii zaniepokojeni. Reagują

Nie zabrakło w deklaracji premierów odniesienia do ostatnich wydarzeń na Białorusi (przejęcie samolotu przez tamtejsze służby i zatrzymanie Ramana Pratasiewicza). Polska i Hiszpania wezwały "(...) do zaprzestania represji opozycji i aresztowań przywódców i obywateli polskiego pochodzenia na Białorusi oraz żądają uwolnienia więźniów politycznych". Szefowie rządów podkreślili także, że z niepokojem śledzą sytuację na Ukrainie i na Morzu Czarnym. Jednocześnie oba kraje potwierdziły swoje "zdecydowane zaangażowanie w poszanowanie prawa międzynarodowego i odrzucają użycie siły w stosunkach między państwami".

Polska i Hiszpania "popierają integralność terytorialną Ukrainy i nie uznają aneksji Krymu" - podkreślili w wspólnym stanowisku szefowie rządów.  

Kluczowa jest gospodarka

Oba kraje są zainteresowane unią bankową. Jak napisali premierzy Polski i Hiszpanii w deklaracji: "ważne są szybkie postępy w kierunku utworzenia w pełni funkcjonalnego europejskiego systemu gwarancji depozytów". Należy również ulepszyć ramy zarządzania kryzysowego, aby wzmocnić wiarygodność systemu i stabilność finansową. Oba rządy podzielają również pogląd, że w celu promowania wzrostu gospodarczego i umożliwienia stosowania środków polityki antycyklicznej, zasady Paktu na rzecz stabilności i wzrostu wymagają przeglądu, uproszczenia i uelastycznienia.

Jednocześnie premierzy obu krajów podkreślili, że kierunkiem priorytetowym powinna być pogłębiona integracja w takich obszarach jak wspólny rynek i przeciwdziałanie protekcjonizmowi. Szefowie rządów zgodzili się także, by w zaktualizowanej europejskiej strategii przemysłowej wdrożyć rozwiązania, które pomogą - z jednej strony - wzmocnić tworzenie miejsc pracy na rynku wewnętrznym; z drugiej - doprowadzą do spadku bezrobocia. "W świetle utrzymującego się poziomu niepewności, rządy Polski i Hiszpanii zwracają także uwagę na znaczenie jakie ma utrzymanie wspierającego kursu polityki budżetowej w 2021 i 2022 roku" - ocenili.

Odbicie przy wsparciu KPO

Stosunki gospodarcze, handlowe i inwestycyjne między obydwoma krajami są priorytetem dla obu rządów, które pragną je w jak największym stopniu wzmacniać, wykorzystując możliwości oferowane przez instrumenty "Next Generation EU" oraz nowe wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-27 - piszą szefowie rządów w oświadczeniu. Wskazują też na przyszłościowe branże/sektory dla obu stron: zrównoważona mobilność, OZE (w tym projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej), bezemisyjny transport publiczny oraz rozbudowa infrastruktury transportu kolejowego. Podczas konsultacji podpisane zostało także memorandum o współpracy między Polską i Hiszpanią w obszarze rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Szefowie rządów sporo miejsca poświęcili kwestiom zmiany klimatu i transformacji energetycznej. "Głównym celem jest znaczne ograniczenie emisji we wszystkich sektorach gospodarki, zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r." - podkreślili. Ponadto, rządy Polski i Hiszpanii są w pełni zaangażowane - wynika z dokumentu - w transformację energetyczną regionów, w których zamykane są kopalnie węgla i elektrownie. "Nadrzędnym celem jest właściwe i stopniowe przekształcanie tych obszarów, bezpośrednie inwestycje, odbudowa podupadających obszarów, wspieranie innowacyjnych projektów przemysłowych, wdrażanie innowacyjnej polityki ochrony socjalnej, prowadzenie dialogu społecznego, szkolenie pracowników oraz ochrona pracowników i przedsiębiorstw" - napisali.

Bezpieczeństwo granic

"Polska i Hiszpania są w pełni świadome stojących przed Europą i całą wspólnotą transatlantycką wyzwań w zakresie bezpieczeństwa" i zgadzają się, że konieczne jest podejście wielostronne i wielopoziomowe. Oba kraje podkreśliły znaczenie współpracy, ale również niedublowanie działań między Unią Europejską a NATO. Szefowie rządów zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia europejskich inwestycji w zakresie obrony i rozwijania europejskich zdolności wojskowych, zarówno po to, aby "zapewnić Sojuszowi Atlantyckiemu solidniejszy, spójniejszy i bardziej wydajny komponent europejski w celu lepszego podziału obciążeń transatlantyckich, jak również po to, by skonsolidować postępy w zakresie tworzenia spójnej i skutecznej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony".

Morawiecki i Sanchez potwierdzili także swoje zaangażowanie na rzecz dalszych postępów w negocjacjach dotyczących nowego paktu w sprawie migracji i azylu (przy zachowaniu podejścia pakietowego). "Nowy unijny system azylowy i migracyjny (...) wymaga zreformowania. Istotne jest osiągnięcie kompromisu satysfakcjonującego wszystkich, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji w każdym państwie członkowskim" - napisali.

Bartosz Bednarz

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy