Reklama

Reklama

Polska doceniona przez ONZ za spadek poparcia dla kar cielesnych

Polska doceniona przez ONZ za spadek poparcia dla kar cielesnych. Obok takich krajów jak Finlandia Niemcy i Austria po raz kolejny Polska została wyróżniona w raporcie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zauważono znaczący spadek liczby osób, popierających wychowanie z użyciem przemocy wobec dzieci.

Raport Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children (Globalna Inicjatywa Zakończenia Stosowania Wszelkich Form Kar Cielesnych Wobec Dzieci) wskazał na duży - 18 procentowy - spadek liczby osób, które zgadzają się ze stwierdzeniem, że "są takie sytuacje, kiedy trzeba dać dziecku klapsa".

Z badań na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka wynika, że z przytoczonym stwierdzeniem zgodziło się w 2013 60 procent respondentów - w 2008 roku było to aż 78 procent. Zdecydowany sprzeciw wobec kar cielesnych w 2013 roku wyraził co trzeci z badanych (33 procent), natomiast w 2008 był tego zdania mniej niż co piąty z respondentów (19 procent) . 

Reklama

Polska znalazła się w gronie wyróżnionych razem z Finlandią, Niemcami i Austrią, które wprowadziły zakaz bicia odpowiednio w 1983, 2000 i 1989 roku. W publikacji ONZ znalazło się także odwołanie do zainicjowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w 2013 roku kampanii społecznej "Reaguj. Masz prawo", mającej na celu zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy