Reklama

Reklama

Niemcy ze wschodu wątpią w demokrację. "Trudno cokolwiek zrozumieć"

Niemcy wątpią w demokrację i sceptycznie oceniają politykę rządu wobec Ukrainy - wynika z najnowszego badania "Deutschland-Monitor", analizującego nastroje społeczne w kraju. Ponadto niemal połowa wszystkich ankietowanych jest zdania, że polityka jest tak bardzo skomplikowana, że trudno cokolwiek z niej zrozumieć. Choć większość z Niemców uważa zjednoczenie za pozytywne zjawisko, to 63 proc. mieszkańców wschodniej części kraju uważa, że są traktowani jak "obywatele drugiej kategorii".

Badanie zlecił Carsten Schneider, który jest pełnomocnikiem rządu ds. Niemiec wschodnich. Obecnie zaledwie 39 proc. osób w Niemczech Wschodnich satysfakcjonująco ocenia stan demokracji w swoim kraju. Jeszcze dwa lata temu swoje zadowolenie ze stanu demokracji w Niemczech wyrażało więcej osób, bo 48 proc. badanych. 

W zachodniej części Niemiec tendencja jest podobna: przed dwoma laty 65 proc. pytanych pozytywnie odnosiło się do demokracji w swoim kraju, obecnie takie nastawienie ma zaledwie 59 proc. 

Wyniki te są częścią corocznego raportu, którego najnowszą wersję przedstawiono w środę. 

Reklama

"Polityka jest tak bardzo skomplikowana, że trudno cokolwiek zrozumieć"

Zarówno we wschodniej, jak i w zachodniej części Niemiec o 9 pkt. proc. spadła liczba osób, które uważają, że dla polityków jest ważne "dobro" ich kraju: na wschodzie z 41 proc. w 2020 roku do 32 proc., a na zachodzie z 51 do 42 proc. Z kolei prawie połowa wszystkich ankietowanych (44 proc.) jest zdania, że polityka jest tak bardzo skomplikowana, że trudno cokolwiek zrozumieć.

Z polityki rządu Niemiec na wschodzie kraju zadowolonych jest tylko 26 proc. pytanych (w 2020 roku było ich 42 proc.), zaś w całym kraju - 35 proc.

Wojna w Ukrainie i pandemia. Niemcy sceptyczni wobec polityki rządu

Jak wynika z sondażu, niewielkie jest też poparcie dla polityki wobec Ukrainy, bo zaledwie 36 proc. respondentów w całym kraju stwierdziło, że są zadowoleni z polityki niemieckiego rządu, będącej reakcją na wojnę w Ukrainie. Podobnie sytuacja wygląda z oceną polityki Niemiec podczas pandemii. Większość Niemców jest z niej niezadowolona, a jedynie 35 proc. uważa, że była ona skuteczna.

Niemcy są również sceptyczni jeśli chodzi o sprawiedliwość społeczną w ich kraju. Zaledwie 23 proc. na wschodzie i 33 proc. na zachodzie jest z obecnego stanu "zadowolona" lub "raczej zadowolona".

63 proc. ankietowanych na wschodzie uważa, że Niemcy ze wschodu są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Na zachodzie Niemiec zdanie to podziela 33 proc. pytanych.

Niemcy uważają, że zjednoczenie jest zyskiem

Zdecydowana większość osób, które uczestniczyły w badaniu, niezależnie od części Niemiec, jest zgodna, że zjednoczenie Niemiec jest zyskiem i że związane z nim nadzieje w dużej mierze zostały spełnione, skomentował Schneider. Postrzeganie Niemców na wschodzie kraju jako ludzi drugiej kategorii ma tendencję spadkową w obu częściach kraju, dodał. W obu grupach wskaźniki te nieznacznie spadły - z 42 do 38 proc. w skali kraju.

Badanie "Deutschland-Monitor" zostało przeprowadzone między 26 lipca a 16 sierpnia wśród czterech tysięcy mieszkańców Niemiec wschodnich i zachodnich.

Polska Redakcja Deutsche Welle

Reklama

Reklama

Reklama