Reklama

Reklama

Komisja Europejska upomina Polskę. Chodzi o ochronę sieci Natura 2000

Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie, w którym przekazano, że ma ona w ciągu dwóch miesięcy wytłumaczyć się z uchybień w zarządzaniu sieciami Natura 2000.

"Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w celu ochrony swoich sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z (...) dyrektywy siedliskowej oraz z dyrektywy ptasiej" - poinformowała KE.

Przypomniała, że na podstawie dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie muszą zaproponować tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, które następnie umieszcza się w wykazach biogeograficznych UE. W ciągu sześciu lat od wspomnianego umieszczenia w wykazie państwa członkowskie muszą wyznaczyć teren mający znaczenie dla Wspólnoty jako specjalny obszar ochrony (SOO), ustanowić cele ochrony oraz środki wymagane do zachowania lub odtworzenia chronionych gatunków i siedlisk, które występują na tych obszarach, w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony na krajowym poziomie biogeograficznym.

Reklama

Wezwanie do usunięcia uchybienia

"Polska nie wyznaczyła jeszcze 655 (z 845) terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako SOO i nie ustanowiła celów ochrony poszczególnych obszarów ani środków dla wszystkich swoich obszarów. Termin zakończenia wspomnianych działań w odniesieniu do 845 terenów znajdujących się na terytorium Polski już dawno upłynął" - uważa Komisja.

Zarówno w Europejskim Zielonym Ładzie, jak i w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 podkreślono, że Unia powinna działać na rzecz zatrzymania utraty bioróżnorodności poprzez ochronę obszarów przyrodniczych i przywrócenie zdegradowanych ekosystemów do dobrego stanu ekologicznego.

"Z wyżej wymienionych powodów Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wspomniane wezwanie do usunięcia uchybienia i podjęcie niezbędnych działań. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii" - zapowiedziała KE.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy