Reklama

Reklama

Komisja Europejska pozwała Węgry za naruszenie praw osób LGBT

Węgry zostały pozwane przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Unijny organ stwierdził, że węgierska ustawa przeciw pedofilii "dyskryminuje ludzi ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową".

"Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu Węgier do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z węgierską ustawą dyskryminującą ludzi ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową. Komisja uważa, że prawo to narusza zasady rynku wewnętrznego, prawa podstawowe osób fizycznych (w szczególności osób LGBTIQ), a także - w odniesieniu do tych praw podstawowych - wartości UE" - podkreślono w komunikacie KE.

Zaskarżenie do TSUE to kolejny etap postępowania w sprawie naruszenia prawa UE, wszczętego przez Komisję 15 lipca 2021 r. przeciwko Węgrom.

Reklama

Węgierska ustawa przeciw pedofilii

KE podała, że 15 czerwca 2021 r. przyjęta została węgierska ustawa, "która rzekomo ma na celu podjęcie surowszych działań wobec przestępców pedofilskich i zmianę niektórych przepisów w celu ochrony dzieci". Niektóre z nowych przepisów ukierunkowują i ograniczają dostęp nieletnich do treści i reklam, które "promują lub przedstawiają" tak zwaną "rozbieżność od tożsamości odpowiadającej płci przy urodzeniu, zmianę płci lub homoseksualizm".

"Ochrona dzieci jest absolutnym priorytetem UE i jej państw członkowskich. Jednakże prawo węgierskie zawiera przepisy, które nie są uzasadnione promocją tego podstawowego interesu lub są nieproporcjonalne do osiągnięcia określonego celu" - uzasadniła Komisja.

"Zmiany naruszają szereg przepisów prawa UE"

"Opierając się na tych kategoriach, ustawa ustanawia restrykcyjne przepisy dotyczące w szczególności usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego, działalności edukacyjnej, klasyfikacji treści audiowizualnych i reklamy audiowizualnej; brakuje również niezbędnej precyzji w odniesieniu do definicji, kto może być upoważniony do dostępu do wrażliwych danych osobowych przechowywanych w rejestrze karnym, oraz osób, których dane mogą podlegać takiemu dostępowi. Zmiany te naruszają szereg przepisów prawa wtórnego UE, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz Karty praw podstawowych UE" - informuje KE.

Krótko po przyjęciu ustawy, 23 czerwca 2021 r., unijni komisarze Thierry Breton i Didier Reynders napisali do władz Węgier, przedstawiając wątpliwości co do zgodności niektórych przepisów ówczesnego wniosku ustawodawczego z kilkoma przepisami prawa UE i prosząc o wyjaśnienia.

Odpowiedź Węgier nie rozwiała obaw Komisji, w efekcie czego 15 lipca 2021 r. Komisja wszczęła przeciwko Węgrom postępowanie w sprawie naruszenia prawa UE. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy