Reklama

Reklama

Handel ludźmi. Akcja służb w 21 krajach Unii Europejskiej

47 osób zatrzymanych za handel ludźmi do pracy przymusowej - to efekt koordynowanej przez Europol operacji przeprowadzonej w 21 krajach Unii Europejskiej. Ujawniono 275 ofiar handlu ludźmi, w Polsce - trzy - poinformowała w piątek PAP Straż Graniczna.

W międzynarodowej akcji pod kryptonimem "Joint Action Day" wymierzonej w zwalczanie handlu ludźmi na terytorium UE brali udział funkcjonariusze 21 krajów; skontrolowano prawie 7 tysięcy osób, ponad 4 tys. pojazdów oraz 2200 firm. "Ujawniono 275 ofiar handlu ludźmi, którym udzielono wsparcia. Zatrzymano 47 podejrzanych o handel ludźmi do pracy przymusowej" - powiedziała PAP ppor. Joanna Rokicka z Komenda Głównej Straży Granicznej.

Operacja na terenie Polski

W operację na terenie Polski zaangażowanych było ponad 400 funkcjonariuszy Straży Granicznej wspieranych przez policjantów, a w niektórych przypadkach także przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu.

Reklama

"W wyniku działań Straż Graniczna zidentyfikowała trzy potencjalne ofiary handlu ludźmi. To obywatele Ukrainy wykorzystywani do pracy przymusowej w sektorze budowlanym" - powiedziała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej chor. szt. Dagmara Bielec-Janas.

Podczas operacji na terytorium Polski skontrolowano ponad 4 tys. osób, 1,7 tys.  miejsc oraz prawie 1 tys. pojazdów. Zatrzymano 48 obywateli Ukrainy przebywających w Polsce nielegalnie. Zatrzymano także trzy osoby poszukiwane przez organy ścigania i pięć osób podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw m.in. kradzież z włamaniem, oszustw, posiadania środków odurzających.

Okrutny rodzaj przestępczości

Jak podkreślają eksperci, handel ludźmi jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości; jednocześnie, ze względu na złożony charakter, jest niezmiernie trudny do wykrycia. W Polsce każdego roku służby oraz instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi identyfikują co najmniej kilkadziesiąt ofiar handlu ludźmi, jednak ocenia się, iż rzeczywista skala problemu jest dużo większa.

Definicję handlu ludźmi, która ma umożliwić sądom skuteczną walkę z tego rodzaju przestępstwami, wprowadzono do polskiego kodeksu karnego w 2010 r. Zmiany są wynikiem ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych. Przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą więzienia od trzech do 15 lat.

Wprowadzenie do polskiego prawa pojęcia handlu ludźmi wynikało z ratyfikowanego przez Polskę w 2003 r. protokołu z Palermo, uzupełniającego Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętą przez Zgromadzenie ONZ w 2000 r. Inny dokument międzynarodowy dotyczący tej kwestii to konwencja Rady Europy ws. działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie w 2005 r., zwana Konwencją Warszawską.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy