Reklama

Będą systematyczne kontrole potencjalnych terrorystów na granicach

W czerwcu mają rozpocząć się systematyczne kontrole osób podejrzewanych o udział w organizacjach terrorystycznych lub w walkach na Bliskim Wschodzie. Będą one prowadzone na podstawie "wspólnych wskaźników ryzyka". Decyzję podjęli w czwartek w Brukseli unijni ministrowie spraw wewnętrznych.

W czerwcu mają rozpocząć się systematyczne kontrole osób podejrzewanych o udział w organizacjach terrorystycznych lub w walkach na Bliskim Wschodzie. Będą one prowadzone na podstawie "wspólnych wskaźników ryzyka". Decyzję podjęli w czwartek w Brukseli unijni ministrowie spraw wewnętrznych.

Jak poinformował minister spraw wewnętrznych sprawującej przewodnictwo w Radzie UE Łotwy Rihards Kozlovskis, kraje "28" zgodziły się, że do zwalczania terroryzmu konieczne jest optymalne wykorzystanie istniejących instrumentów w ramach strefy Schengen. - Systematyczne kontrole w odpowiednich bazach danych zarówno osób, jak i dokumentów będą przeprowadzane na podstawie wspólnych wskaźników ryzyka - powiedział na konferencji prasowej Kozlovskis.

Dodał, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem podstaw do oceny ryzyka. Mimo to zapewnił, że "systematyczne i skoordynowane kontrole na podstawie tych wskaźników rozpoczną się już w czerwcu".

Reklama

Ministrowie zgodzili się ponadto, że do zwalczania radykalizmu w internecie powstanie specjalna jednostka w ramach Europolu. Według zapowiedzi Kozlovskisa, ma ona rozpocząć pracę w lipcu. Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos powiedział natomiast, że chce w tym samym celu ustanowić na poziomie UE forum stałej współpracy z dostawcami internetu.

Walka z terroryzmem trwa

Rozważanie rozwiązań dotyczących walki z terroryzmem UE rozpoczęła po styczniowych zamachach we Francji. W lutym na ten temat w Brukseli dyskutowali unijni przywódcy. Uzgodniono wtedy, że zostaną wdrożone kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, zapobieganie radykalizmowi i ochronę europejskich wartości oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi. Podkreślono przy tym konieczność lepszej implementacji i wykorzystania instrumentów do zwalczania terroryzmu, które UE już ma, ale z których do tej pory nie zawsze korzystała. Liderzy unijni zgodzili się co do wzmocnienia kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen w istniejących ramach prawnych, co oznacza m.in. systematyczne i skoordynowane kontrole podróżnych w bazach danych pod kątem przynależności do organizacji terrorystycznych.

Odnośnie do nielegalnej imigracji do UE, która także była tematem spotkania ministrów, kraje członkowskie zgodziły się, że nadzór nad granicą zewnętrzną strefy Schengen musi być dokładniejszy. Jak relacjonował Kozlovskis, uznano też, że potrzebne są bardziej zdecydowane działania w zwalczaniu przemytu ludzi z użyciem już istniejących instrumentów prawnych zarówno na Morzu Śródziemnym, jak i na Zachodnich Bałkanach, gdzie rośnie fala uchodźców, głównie z Kosowa.

Podczas narady Włochy wezwały pozostałe kraje Unii do utworzenia centrów przyjmowania migrantów w północnej Afryce, by w ten sposób osłabić napływ nielegalnych imigrantów. Chodzi o misję humanitarną, która pozwoliłaby Europie zrobić "badania przesiewowe" i zdemontować ogromnym rynek handlu ludźmi - powiedział dziennikarzom włoski minister spraw wewnętrznych Angelino Alfano, którego kraj jest najbardziej dotknięty przez napływ imigrantów z północnej Afryki.

Kozlovskis poinformował z kolei, że wśród krajów członkowskich nie ma jeszcze wspólnego stanowiska w sprawie obozów dla uchodźców, które - jak się proponuje - miałyby powstać w krajach sąsiadujących z Unią.

Na początku marca Komisja Europejska zapowiedziała, że do połowy maja przedstawi programu działań ws. polityki migracyjnej UE. Jego priorytetami mają być: poprawa systemu azylowego, tak żeby zasady były stosowane tak samo we wszystkich krajach; lepsza ochrona granic zewnętrznych i wymiana informacji między krajami, w tym zwiększenie możliwości Fronteksu, czyli agencji odpowiadającej za współpracę przy ochronie granic zewnętrznych UE; "agresywna polityka walki z nielegalną imigracją", zwłaszcza z przemytnikami; oraz udoskonalenie systemu "niebieskiej karty", która umożliwia wykwalifikowanym pracownikom spoza UE pobyt i pracę w Europie. Awramopulos zapowiedział wtedy m.in., że osoby, które chcą ubiegać się o azyl, będą mogły to robić w państwie pochodzenia, a Unia planuje wyznaczenie "attache ds. migracji".

PAP

Reklama

Reklama

Reklama