Reklama

Reklama

Beata Szydło na COP21: Polska przeznaczy 8 mln dolarów na rzecz klimatu

Wierzymy, że porozumienie będzie globalne i wszystkie państwa podejmą wysiłki na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Dla Polski to podstawowy warunek przystąpienia do porozumienia - powiedziała premier Beata Szydło na inauguracji szczytu klimatycznego w Paryżu. Zadeklarowała, że Polska jest w stanie przeznaczyć 8 mln dolarów na rzecz klimatu.

Premier zaznaczyła, że Polska oczekuje, że inne państwa podejmą porównywalny wysiłek do zadeklarowanej przez Unię Europejską redukcji emisji. Zadeklarowała, że Polska, choć nie ma obowiązku, jest gotowa do 2020 roku wyasygnować 8 mln dolarów, aby wesprzeć m.in. zielony fundusz klimatyczny w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu i redukcji emisji.

"Polska od początku istnienia konwencji klimatycznej bierze udział w kształtowaniu systemu ochrony klimatu" - powiedziała Szydło w Paryżu.

Lider stawia warunki

"Jako jedno z nielicznych państw osiągnęliśmy także ogromne redukcje emisji, nasz wynik to aż 30 proc. w stosunku do roku bazowego 1988 przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście PKB według parytetu siły nabywczej. Czujemy się liderami i mamy do tego realne podstawy. Czujemy także odpowiedzialność za przebieg tego procesu i wynik obecnego szczytu" - dodała.

Reklama

"Wierzymy, że nowe porozumienie będzie prawdziwie globalne i że wszystkie państwa podejmą wysiłki na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Dla Polski jest to podstawowy warunek przystąpienia do tego porozumienia" - zaznaczyła. Wyraziła zadowolenie, że od szczytu klimatycznego w Warszawie funkcjonuje system indykatywnych, oddolnych, krajowo określonych wkładów w wysiłek na rzecz ochrony klimatu, "które pozwalają na wdrażanie własnych rozwiązań dostosowanych do zróżnicowanej specyfiki środowiska i gospodarek stron porozumienia", nie zaś "odgórnie ustanawianych celów redukcyjnych".

8 mln dolarów na rzecz klimatu

"Jest to kierunek wyznaczający nową architekturę porozumienia, który popieramy, i nie widzimy możliwości powrotu do stanu, gdzie niewielka tylko część państw ma obowiązek działać na rzecz globalnej redukcji emisji. Oczekujemy, że inne państwa podejmą porównywalny wysiłek do zadeklarowanej redukcji Unii Europejskiej, bowiem żadna gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu od reszty świata, a czysta atmosfera to dobro globalne, o które musimy wszyscy dbać" - podsumowała Szydło.

"Niewątpliwie istotnym elementem nowego reżimu ochrony klimatu jest finansowanie działań na rzecz adaptacji i redukcji emisji. Polska, pomimo że nie jest zobowiązana do świadczenia pomocy, poczuwa się do odpowiedzialności i do 2020 roku jest gotowa wyasygnować kwotę 8 mln dolarów, aby wesprzeć m.in. zielony fundusz klimatyczny w jego działaniach na rzecz adaptacji (do zmian klimatu - PAP) i redukcji emisji" - oświadczyła.

"Apeluję do wszystkich państw o włączenie się do grupy donatorów pomocy klimatycznej. Wierzę głęboko, że obecna konferencja doprowadzi nas wszystkich do tego, byśmy mogli podpisać dobre porozumienie, które zagwarantuje bezpieczeństwo nam wszystkim i przyszłym pokoleniom" - podsumowała.

Solidarność w globalnej umowie klimatycznej

Na trwającym do 11 grudnia szczycie COP21 w Paryżu ma być zawarta globalna umowa klimatyczna, która ma nie dopuścić do wzrostu średnich temperatur powyżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu do ery przedindustrialnej. Swoje deklaracje dotyczące krajowych wkładów do globalnych wysiłków na rzecz ochrony klimatu złożyło ponad 180 krajów odpowiedzialnych za ok. 95 proc. światowych emisji. Oferta UE to redukcja emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r.

Beata Szydło, podobnie jak pozostali liderzy biorący udział w otwarciu szczytu, nawiązała do krwawych zamachów terrorystycznych w Paryżu z 13 listopada.

"Powiem o czymś, o czym nie sposób nie powiedzieć będąc tutaj, w Paryżu. Po tych tragicznych wydarzeniach, które miały tu miejsce, chcę zadeklarować i zgłosić gotowość, że Polska, mój kraj, jest i będzie gotowa na podejmowanie wszelkich działań, które będą służyły bezpieczeństwu i walce z terroryzmem" - powiedziała Szydło.

"To ważne żebyśmy byli solidarni w ważnych sprawach dla nas wszystkich. To ważne żebyśmy podejmowali tę solidarność i wyzwania, dbali o to, żeby wszyscy ludzie, bez względu na to, gdzie mieszkają, jaki jest ich status, czuli się bezpiecznie i mogli spokojnie myśleć o swej przyszłości" - dodała premier.

Paryż to jeden z pierwszych celów zagranicznych podróży premier Beaty Szydło i drugi międzynarodowy szczyt po niedzielnym spotkaniu w Brukseli UE-Turcja. W inauguracji paryskiego szczytu wzięła udział bezprecedensowa w historii konferencji klimatycznych grupa blisko 150 liderów, teraz pałeczkę przejmą negocjatorzy.

Z Paryża Julita Żylińska

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy