Reklama

Reklama

Andrzej Duda na szczycie ONZ o zmianach klimatycznych: Działamy z pasją, wiedzą i rzetelnością

- Ochrona bioróżnorodności stanowi obecnie jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych, szczególnie w świetle postępujących zmian klimatycznych - powiedział w środę, 30 września, na szczycie ONZ w sprawie różnorodności biologicznej prezydent Andrzej Duda. Dodał, że Polska należy do państw, które "mogą poszczycić się wielowiekowym dziedzictwem ochrony przyrody".

Wystąpienie polskiego prezydenta zostało odtworzone na sesji plenarnej szczytu Narodów Zjednoczonych w sprawie różnorodności biologicznej. Z uwagi na epidemię koronawirusa odbywa się on w głównie w sposób zdalny.

- Zachowanie bioróżnorodności jest warunkiem istnienia życia na Ziemi oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju ludzkości. Dlatego działania na rzecz ochrony oraz odtwarzania różnorodności biologicznej wymagają ścisłej współpracy na poziomie globalnym i w każdym z naszych krajów - rozpoczął swoje przemówienie Andrzej Duda.

Reklama

Prezydent RP mówił, że Polska należy do państw, które "mogą poszczycić się wielowiekowym dziedzictwem ochrony przyrody", a "zrównoważone, rozsądne korzystanie z jej zasobów jest częścią naszej tradycji i kultury". Wskazał przy tym, że wybitni polscy naukowcy i przyrodnicy byli wśród pomysłodawców utworzenia w 1948 r. Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, a Polska może poszczycić się statusem członka-założyciela tej organizacji.

Za "doskonały przykład troski o zachowanie i rozwój bioróżnorodności" Duda uznał polską "wielofunkcyjną gospodarkę leśną", która - jak dodał - "zapewnia równowagę pomiędzy funkcją przyrodniczą, społeczną i gospodarczą lasów". Przypomniał, że sieć obszarów chronionych w Polsce, w tym 23 parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000, pokrywają ok. 40 proc. kraju. - Polska chroni także zasoby genowe krajowych gatunków oraz składniki przyrody ożywionej i nieożywionej - podkreślił.

- Flagowym przykładem polskiej szkoły ochrony środowiska było ocalenie gatunku żubra, którego populacja drastycznie spadała w wyniku działań wojennych na terytorium Polski - mówił polski prezydent.

Duda zaznaczył, że "zachowanie bioróżnorodności jest też szczególnym zadaniem rolnictwa, które stanowi ważny sektor polskiej gospodarki".

- Wśród działań strategicznych na kolejne lata, oprócz promowania dobrych praktyk rolniczych oraz zwiększania świadomości ekologicznej, jest również zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, a także zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i roślin, w tym tradycyjnych odmian drzew owocowych - dodał.

Pod koniec wystąpienia polski prezydent uznał, że "ochrona bioróżnorodności stanowi obecnie jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych, szczególnie w świetle postępujących zmian klimatycznych". - Działania, które podejmujemy dziś, będą miały fundamentalne znaczenie dla tego, co będzie jutro, a ich efekty ocenią przyszłe pokolenia. Realizujmy je zatem z pasją, wiedzą i rzetelnością, kierując się wspólnym dobrem oraz chęcią zmiany na lepsze - podkreślił. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy