Reklama

Reklama

Elektroniczny nabór do przedszkoli

Od dnia 1. kwietnia rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Szczecin na rok szkolny 2008/2009. Po raz drugi rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną.

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku przedszkolach przez te same dzieci.

Reklama

Wprowadzany system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta. Rodzice będą mogli łatwo uzyskać informacje o wszystkich placówkach na stronie internetowej http://www.nabor.szczecin.pcss.pl

Dnia 1. kwietnia na stronach http://nabor.szczecin.pcss.pl zamieszczony zostanie uaktualniony szczegółowy informator o wszystkich przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych. Sukcesywnie będą tam umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

W tym roku, w elektronicznej rekrutacji biorą udział przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin. Nie ma wśród nich przedszkoli niepublicznych. W razie wątpliwości listę placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej można będzie sprawdzić na stronie internetowej http://www.nabor.szczecin.pcss.pl.

Informacje dla Rodziców:

W trakcie rekrutacji Rodzice mogą wybrać trzy przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej Rodzicom zależy. Należy pamiętać aby wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przedszkola.

Podanie należy zanieść wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego przedszkola.

Krok po kroku poruszania się po systemie elektronicznym:

- należy otworzyć stronę www - http://www.nabor.szczecin.pcss.pl,

- następnie stworzyć podanie ze swoją listą preferencji;

- wypełnić pozostałe pola formularza;

- wydrukować wypełniony formularz i podpisać własnoręcznie długopisem;

- zanieść formularz do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru;

- po wypełnieniu karty zgłoszenia drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu;

- rodzice, którzy wypełnili kartę zgłoszenia ręcznie i złożyli ją w przedszkolu, będą mogli także otrzymać w przedszkolu numer PIN, aby móc sprawdzić wynik rekrutacji dotyczący jego dziecka.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2008/2009, którą można pobrać na ww. stronach internetowych bądź w przedszkolach, zawiera następujące dane:

- numer i adres przedszkola pierwszego wyboru;

- dane osobowe dziecka wraz z numerem Pesel, który identyfikuje dziecko;

- adres zamieszkania dziecka ze wskazaniem Gminy;

- adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;

- informacje dodatkowe, dotyczące prawnych opiekunów dziecka, posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

- liczba posiłków, z których będzie korzystało dziecko;

- kolejne preferowane przedszkola, w przypadku gdyby dziecko nie otrzymało miejsca w placówce pierwszego wyboru;

- kartę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2009/2009, którą wypełniają wyłącznie rodzice dzieci 6-letnich;

- potwierdzenie zakładów pracy rodziców, że pracują;

- telefon kontaktowy do rodziców;

- własnoręczny podpis rodziców/prawnych opiekunów.

Ważne daty

- Dnia 1. kwietnia 2008 r. zostanie uruchomiony uaktualniony informator internetowy o przedszkolach;

- W dniach 1 - 30. kwietnia 2008 r.- składanie przez Rodziców kart zgłoszeń do przedszkola,

- Od dnia 1. kwietnia 2008r. do 2. maja 2008 r. - wprowadzanie danych z kart zgłoszeń przez przeszkolonych operatorów;

- w dniach od 6 do 15. maja 2007 r. - podjęcie decyzji przez komisje rekrutacyjne o przyjęciu dzieci do wybranych przez rodziców przedszkoli,

- 15 maja 2008 r.- ogłoszenie wyników.

Od dnia 15. maja 2008r. rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu mogą sprawdzić wyniki rekrutacji.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony UM Szczecin.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne