Reklama

Reklama

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu apelują do prezydenta

"Wzywamy przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, a zwłaszcza prezydenta RP, do zaniechania mowy nienawiści i oczerniania polskich sędziów" - zaapelowali sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu w przyjętej uchwale wyrazili stanowczy sprzeciw wobec działań władzy wykonawczej i ustawodawczej mających na celu dyskredytację sędziów polskich i prób ograniczenia niezawisłości sędziowskiej, a także "bezprawnych działań zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Jarosława Ochockiego".

Reklama

Sędziowie wskazali, że "od kilku lat przedstawiciele obozu władzy, wykorzystując do tego celu między innymi media publiczne, podejmują starania zmierzające do przedstawienia polskich sędziów w jak najgorszym świetle. Chcą w ten sposób uzyskać akceptację społeczną dla podporządkowania władzy sądowniczej pozostałym organom władzy państwowej i ograniczenia niezawisłości sędziowskiej" - podkreślili.

Gorzkie słowa pod adresem prezydenta

W uchwale zaznaczono, że z uwagi na to, że dotychczasowe działania nie doprowadziły do sprzeniewierzenia się przez sędziów zasadom niezawisłości, w dniu 12 grudnia 2019 roku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

"Pomimo tego, że projekt znosi samorządność sędziowską i ogranicza niezawisłość sędziów, a ponadto jest krytykowany przez zdecydowaną większość środowiska prawniczego, liczne organizacje społeczne, a także instytucje międzynarodowe, cieszy się poparciem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" - napisali sędziowie.

W uchwale przypomniano, że prezydent RP Andrzej Duda w swoich wystąpieniach 17 i 18 stycznia tego roku "użył bardzo mocnych i dyskredytujących wszystkich sędziów słów, w tym takich, że sądy są przeszkodą prawidłowego rozwoju Polski i że sędziowie są nieodpowiedzialni i 'powinni być eliminowani', gdyż inaczej 'Polska nigdy nie będzie normalnym państwem'".

"Trudno wobec takich słów przejść obojętnie, zwłaszcza że są wypowiadane przez najważniejszą osobę w państwie, która ma obowiązek stania na straży praworządności" - dodano.

Sprawa sędziego Jarosława Ochockiego

W uchwale sędziowie odnieśli się także do postępowania przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Poznaniu, Jarosławowi Ochockiemu, który napisał na Twitterze: "Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce! Sędzia Jarosław Ochocki".

Sędziowie przypomnieli w tym kontekście, że zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy obywatel, w tym także sędzia, ma prawo do krytycznej opinii. 

"Dlatego wszczynanie postępowania przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Jarosława Ochockiego, który na portalu społecznościowym wyraził krytyczną opinię o postawie Prezydenta, jest całkowicie niezasadne, ponieważ wpis sędziego nie nosi znamion przestępstwa znieważenia Głowy Państwa" - wskazano.

W uchwale podkreślono ponadto, że "zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ustroju sędziów powszechnych, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępcy nie są uprawnieni do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub podejmowania czynności wyjaśniających wobec sędziego sądu okręgowego, co stwierdził w postanowieniu z dnia 14 stycznia 2020 roku Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w sprawie ASD 2/19".

Poznańscy sędziowie wezwali w dokumencie przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, a zwłaszcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do zaniechania mowy nienawiści i oczerniania polskich sędziów, a Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych do zaprzestania wszczynania postępowań dyscyplinarnych bez podstawy prawnej.

Dokument opublikowano na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu. Uchwałę przyjęto w trakcie zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu, które odbyło się 23 stycznia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje