Reklama

Reklama

Poznań: Prezes sądu usłyszał zarzut dyscyplinarny

Zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu przedstawił prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu Krzysztofowi Lewandowskiemu rzecznik dyscyplinarny sędziów. Sprawa dotyczy niewłaściwego sposobu wykorzystania przez sędziego pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Zdaniem zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika prezes poznańskiego sądu uchybił godności urzędu w ten sposób, że między marcem 2016 r. a kwietniem 2019 r. "działając z powziętym z góry zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd Prezesa i Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu co do zamiaru wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych".

Reklama

Jak podano, sędzia będąc m.in. współwłaścicielem domu złożył wniosek o przyznanie mu pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 195 tys. złotych z przeznaczeniem na spłatę kredytu hipotecznego w kwocie blisko 198 tys. zł. na zakup lokalu mieszkalnego w Poznaniu. Po zawarciu umowy pożyczki "doprowadził Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Poznaniu (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 150 tys. zł, stanowiących przedmiot wskazanej umowy", bo nie spłacił z tych środków chociażby w części kredytu hipotecznego.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych czytamy, że "w ten sposób sędzia naruszył wynikający z Prawa o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią". Ponadto naruszając zasadę dotyczącą celu przeznaczenia pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, "nie wykazał niebudzącej wątpliwości rzetelności w swoich sprawach finansowych, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej".

Zastępca rzecznika podkreślił, że sędzia "jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim" oraz postanowieniami zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

W komunikacie zastępcy rzecznika podano, że zarzucone sędziemu przewinienie dyscyplinarne "wyczerpuje jednocześnie znamiona umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego". Sprawę rozpatrywać będzie Sąd Najwyższy - Izba Dyscyplinarna.

Sędzia Krzysztof Lewandowski jest współwłaścicielem domu o powierzchni 188 m kw. w Poznaniu oraz posiada szóstą część udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni 65 m kw.

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu nie odniósł się na razie do stawianego mu zarzutu. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje