Reklama

Reklama

Polskie mary, polskie koszmary

Spotkanie inspirowane filmem izraelskiej artystki Yael Bartany Mary pt. Koszmary, zrealizowanym na podstawie scenariusza Sławomira Sierakowskiego i Kingi Dunin.

W spotkaniu udział wezmą: Jan Tomasz Gross, autor książek Sąsiedzi oraz Strach, Kinga Dunin - socjolożka, publicystka, pisarka, Piotr Forecki, politolog z Zakładu Kultury Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Ewa Toniak, historyczka i krytyczka sztuki.

Reklama

W ciągu minionych kilku lat doszło w Polsce do dwóch ważnych debat publicznych na temat polsko-żydowskiej trudnej przeszłości. Obie wywołane zostały publikacjami książek Jana Tomasza Grossa - Sąsiadów oraz Strachu, których treść nakazała Polakom ujrzeć siebie w dotychczas niezapoznanej roli - nie ofiar, lecz sprawców czyjegoś cierpienia. Roli odrzucanej, bo jakże kolidującej z heroiczno-martyrologicznym paradygmatem w historiografii i potocznym myśleniu o dziejach narodu.

Czy obie te publiczne debaty przyczyniły się w jakimś stopniu do jego odrzucenia i uzupełnienia naszej samowiedzy? Jakie podziały zostały w ich toku odsłonięte? Czy za każdym razem, gdy tylko problem polsko-żydowskiej przeszłości staje się przedmiotem publicznej debaty skazani jesteśmy na jej rytualizację i odwzorowanie podziału na "światłych obywateli" i "upokorzonych patriotów"?

Czy jako naród tworzymy wspólnotę opartą na nie-pamięci tego, co niewygodne? A może potrzeba nam nowego języka, by o tym wszystkim mówić? Języka sztuki? Spróbujmy poszukać odpowiedzi. Piotr Forecki

29. kwietnia 2008 (wtorek), godz. 19. Sala Kameralna CK Zamek, ul. św. Marcin 80/82, Poznań. Ilość miejsc ograniczona! Impreza odbędzie się w ramach festiwalu MadeinPoznan.org.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama