Reklama

Reklama

Międzynarodowy Plener Ceramików w Grodzie Piastów

Ponad 20 artystów i studentów z Polski, Chile, Meksyku, Białorusi i Litwy uczestniczy w Międzynarodowym Plenerze Artystycznym Ceramików, który w poniedziałek rozpoczął się w Grodzie Piastów na Zawodziu w Kaliszu.

- Tematem jest mistycyzm i magia przyrody. Łączymy przeszłość z teraźniejszością. Inspiracją jest przyroda i inne kultury. Każdy z uczestników ma zapewniony indywidualny wybór tematu - powiedział koordynator pleneru, Włodzimierz Ćwir.

Reklama

Artyści wykorzystują do tworzenia swoich prac zwykłą glinę lub masę szamotową, która służy m.in. do wyrabiania kafli. Według Ćwira, zawód ceramika zanika i konieczne jest organizowanie takich spotkań jak m.in. plenery.

Grodzisko, gdzie od poniedziałku pracują ceramicy, pochodzi z IX-XII wieku. Dzięki środkom UE zrekonstruowano tam za ok. 6 mln zł m.in. przyziemie kolegiaty, drewniane chaty, pomosty i fragmenty umocnień z epoki pierwszych Piastów. UE uznała projekt Kaliskiego Grodu Piastów za kluczowy w promocji dziedzictwa kulturalnego Europy.

Od IX do XIII wieku na Zawodziu znajdowało się silnie ufortyfikowane centrum wczesnośredniowiecznego państwa. Była tu siedziba kasztelanii, ziemi i księstwa oraz władzy kościelnej. Położenie grodu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych zdecydowało o szybkim rozwoju miejscowego rzemiosła i handlu.

Gród najbardziej rozwijał się w okresie panowania Mieszka III Starego, zwanego powszechnie "księciem całej Polski". Kaliską dzielnicę wspominał w 1106 r. Gall Anonim.

Organizatorem pleneru jest m.in. kaliskie Muzeum Okręgowe, miejscowe Towarzystwo Żywej Archeologii i Związek Ceramików Polskich w Warszawie. Plener zakończy się 23 lipca.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama