Piotr Witwicki videocast: Witold Bańka, szef WADA

WIDEO | Piątek, 16 września (09:50)

Kwestia dopuszczenia niektórych zawodników, bądź zawodniczek, do wydarzeń sportowych, powinna być w przyszłości lepiej uregulowana - uważa Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). W rozmowie z Piotrem Witwickim, jako przykład podał pływaczkę, której przypadek zapoczątkował dyskusję o równych prawach osób tej samej płci podczas sportowej rywalizacji.
Najlepsze tematy