Ropa z Rosji "gorącym kartoflem". Reżim szuka rynków zbytu

WIDEO | Czwartek, 2 czerwca (10:39)

Europa zastanawia się nad ograniczeniem importu rosyjskiej ropy. Tymczasem Rosja szuka sposobów na ominięcie ograniczeń. Jednym z nich mógłby być handel na międzynarodowych wodach.
Najlepsze tematy