Prof. Pyrć o odejściu z Rady Medycznej: Efekt długotrwałych prób zadziałania, które nie przyniosły rezultatu

WIDEO | Wtorek, 18 stycznia (12:35)

"Może to jest dobra koncepcja, która pozwoli wypracować jakieś nowe rozwiązania, które będą możliwe do zastosowania" - mówi prof. Krzysztof Pyrć o obecności np. ekonomistów w Radzie Medycznej, działającej przy premierze. On sam jest jednym z 13 ekspertów, którzy zrezygnowali z zasiadania w tym gronie.
"Sposób działania rady jesienią był głęboko niesatysfakcjonujący. Straciła rację bytu" - wyjaśnia powody swojego odejścia z ciała doradczego przy rządzie. I dodaje: "Rada, która nie może artykułować swoich zaleceń, nie powinna funkcjonować. To był efekt długotrwałych prób zadziałania, które niestety nie przyniosły rezultatu". "Irytacja z powodu różnych wypowiedzi gdzieś tam się pojawiała, ale nie był to pojedynczy czynnik" - przyznaje prof. Pyrć.
Najlepsze tematy