Niemcy. Rekrutacja zagranicznych pracowników

WIDEO | Piątek, 17 grudnia 2021 (17:04)

Finansowana przez państwo firma rekrutacyjna nawiązuje kontakty między zagranicznymi studentami, a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie Łużyc we wschodnich Niemczech.