Oświadczenie prezesa NIK Mariana Banasia

WIDEO | Środa, 4 grudnia 2019 (12:26)

"Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK. Z przykrością stwierdziłem jednak, że moja osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej" - oświadczył w środę prezes NIK Marian Banaś.

"W poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję" - zapowiedział.
Najlepsze tematy