Barbara Piwnik: Żyjemy w społeczeństwie, gdzie sąd jest sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie

WIDEO | Poniedziałek, 15 stycznia 2018 (10:51)

Ciągle żyjemy w społeczeństwie, gdzie pada stwierdzenie 'sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie'" – uznała sędzia. Była minister sprawiedliwości podkreślała, że sędziowie powinni tłumaczyć swoje postępowanie na forum publicznym, również w trudnych sprawach.

„Apeluję od wielu lat, żeby (…) brali udział w programach publicystycznych, nie uchylali się także od udzielania informacji dziennikarzom – ale ten zawód wymaga doświadczenia życiowego i zawodowego i z tym się łączy”.