Bloomberg: Amerykanie będą przestrzegać zobowiązań klimatycznych z porozumienia parsykiego

WIDEO | Poniedziałek, 5 czerwca 2017 (09:50)

Bloomberg: Amerykanie będą przestrzegać zobowiązań klimatycznych z porozumienia parsykiego.
Najlepsze tematy